Konkurransetilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Melkesjokolade

 • Bilde: Justismuseet

  Gummistøvler

 • Bilde: Justismuseet

  Strømpebukse

 • Bilde: Justismuseet

  Vinflasker

  Fra SNL

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er det administrative sentralorgan for å gjennomføre myndighetenes pris- og konkurransepolitikk.  Konkurransetilsynet arbeider for å fremme effektive markeder og motvirke misbruk av markedsmakt, blant annet ved å overvåke konkurranseforholdene i næringslivet og å gripe inn mot skadelige konkurransereguleringer. Lars Sørgard er konkurransedirektør fra 2016.

 • Libris bokhandelkjede

  Libris bokhandelkjede er en norsk bokhandel- og papirhandelkjede som eies og forvaltes av Norli Libris.Libris har 53 butikker (2018). Alle butikkene er lokalt eide, men deltar i et innkjøpssamarbeid som forvaltes av Norli Libris..

  Fra wikipedia

 • Konkurranseregulering

  Konkurranseregulering, eller markedsregulering, betegner myndigheters aktive påvirkning av et eller flere av kriteriene for konkurranse i et bestemt marked.

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven.

 • Rimi

  Rimi var et kjedekonsept innen dagligvarehandel.