Konkurransetilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Melkesjokolade

 • Bilde: Justismuseet

  Gummistøvler

 • Bilde: Justismuseet

  Strømpebukse

 • Bilde: Justismuseet

  Vinflasker

  Fra SNL

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er det administrative sentralorgan for å gjennomføre myndighetenes pris- og konkurransepolitikk.  Konkurransetilsynet arbeider for å fremme effektive markeder og motvirke misbruk av markedsmakt, blant annet ved å overvåke konkurranseforholdene i næringslivet og å gripe inn mot skadelige konkurransereguleringer.Lars Sørgard er konkurransedirektør fra 2016.Konkurransetilsynet overvåker og regulerer prisdannelsen i markeder med svak konkurranse.

 • Libris AS

  Libris AS, norsk bokhandel- og papirhandelkjede opprettet 1972 som Sentral Bokhandel, tok navnet Libris i 1989. Libris har 69 butikker (2015). Kjeden består både av kjøpmannseide og sentralt eide butikker.Libris eies av Norli Libris AS, som eies av NorgesGruppen og Aschehoug Forlag..

  Fra wikipedia

 • Konkurranseloven

  Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) ble vedtatt 5.

 • Konkurranseregulering

  Konkurranseregulering, eller markedsregulering, betegner myndigheters aktive påvirkning av et eller flere av kriteriene for konkurranse i et bestemt marked.

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven.