Konkurransetilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er det administrative sentralorgan for å gjennomføre myndighetenes pris- og konkurransepolitikk.  Konkurransetilsynet arbeider for å fremme effektive markeder og motvirke misbruk av markedsmakt, blant annet ved å overvåke konkurranseforholdene i næringslivet og å gripe inn mot skadelige konkurransereguleringer. Lars Sørgard er konkurransedirektør fra 2016.

 • Libris bokhandelkjede

  Libris bokhandelkjede er en norsk bokhandel- og papirhandelkjede som eies og forvaltes av Norli Libris.Libris har 53 butikker (2018). Alle butikkene er lokalt eide, men deltar i et innkjøpssamarbeid som forvaltes av Norli Libris..

  Fra wikipedia

 • Konflikten mellom TINE og Synnøve Finden

  Konflikten mellom TINE og Synnøve Finden var en markedskonflikt i Norge mellom to meieriprodusenter, TINE og den mindre produsenten Synnøve Finden, som startet i 2004 og ebbet ut året etter.

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven.

 • Vertikal integrasjon

  Vertikal integrasjon er et uttrykk innenfor mikroøkonomien som beskriver en type eierskap.