Konkurransetilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er det administrative sentralorgan for å gjennomføre myndighetenes pris- og konkurransepolitikk. Konkurransetilsynet arbeider for å fremme effektive markeder og motvirke misbruk av markedsmakt, blant annet ved å overvåke konkurranseforholdene i næringslivet og å gripe inn mot skadelige konkurransereguleringer. Konkurransetilsynet overvåker og regulerer prisdannelsen i markeder med svak konkurranse.

 • antitrustlovgivning

  Antitrustlovgivning er lovgivning som tar sikte på å ivareta den frie markedskonkurransen ved å forhindre dannelsen av såkalte truster og karteller, det vil si grupper av foretak som dominerer markedet eller på annen måte utøver markedsmakt. Begrepet stammer fra USA, hvor antitrustlovgivning har spilt en stor rolle både på 1800- og 1900-tallet. Innenfor norsk rett har antitrustlovgivningen sin bakgrunn i et omfattende prisreguleringssystem som ble utviklet i Norge under den første verdenskrig med etablering av Statens prisdirektorat (nå Konkurransetilsynet) i 1917.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven.

 • Widerøe

  Widerøes Flyveselskap AS er et norsk flyselskap etablert i 1934.