Konkurransetilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er det administrative sentralorgan for å gjennomføre myndighetenes pris- og konkurransepolitikk.  Konkurransetilsynet arbeider for å fremme effektive markeder og motvirke misbruk av markedsmakt, blant annet ved å overvåke konkurranseforholdene i næringslivet og å gripe inn mot skadelige konkurransereguleringer. Lars Sørgard er konkurransedirektør fra 2016.

 • Bonnier Norsk Forlag

  Bonnier Norsk Forlag er det norske forlagsselskapet til det svenske forlagskonsernet Bonnier Books. Forlaget er bygget på Strawberry Stories AS, hvor Petter Stordalen var dominerende eier. I løpet av 2021 kjøpte Bonnier Books seg opp til 83 prosent av aksjene i Strawberry Publishing, inkludert hele aksjebeholdningen til Petter Stordalen. Resterende 17 prosent av aksjene var fordelt på forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen, samt forfatteren Jørn Lier Horst.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Bilia (selskap)

  Bilia AB er Nordens største bilforhandlergruppe og har virksomheter i Norge, Sverige og Tyskland.

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven.