Kriminalitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kriminalitet

  Fra SNL

 • kriminalitet

  Kriminalitet er et uttrykk som brukes om handlinger som er belagt med straff.Kriminalitet brukes ofte synonymt med lovbrudd. Tidligere skilte Straffeloven mellom forbrytelser og forseelser, hvor forbrytelsene utgjorde den mer alvorlige kriminalitet. I Straffeloven av 2005 er dette skillet opphevet.Straffeloven gir en oversikt over de straffbare handlingene, så som voldslovbrudd, seksuallovbrudd og vinningslovbrudd.

 • organisert kriminalitet

  Organisert kriminalitet brukes som betegnelse på en gruppe eller et nettverk som har som hovedaktivitet eller sentral aktivitet å begå kriminalitet. For at kriminaliteten skal kunne betegnes som organisert, må det forekomme et samarbeid over tid, og kriminaliteten må være av en viss alvorlighetsgrad. Å definere organisert kriminalitet er en utfordring både for forskere, politikere og praktikere innen politi og rettsvesen.

  Fra wikipedia

 • Israel

  Israel, offisielt Staten Israel, er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige middelhavskysten.

 • Kriminalitet

  Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivninger.

 • Organisert kriminalitet

  Organisert kriminalitet er et begrep som blir brukt om en etablert kriminell virksomhet som varer over tid – gjerne med en avklart rollefordeling – og som tar sikte på økonomisk fortjeneste og/eller besittelse av maktposisjoner i samfunnet.