Kriminalitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kriminalitet

  Fra SNL

 • kriminalitet

  Kriminalitet er et uttrykk som brukes om handlinger som er belagt med straff.Kriminalitet brukes ofte synonymt med lovbrudd. Tidligere skilte Straffeloven mellom forbrytelser og forseelser, hvor forbrytelsene utgjorde den mer alvorlige kriminalitet. I Straffeloven av 2005 er dette skillet opphevet.Straffeloven gir en oversikt over de straffbare handlingene, så som voldslovbrudd, seksuallovbrudd og vinningslovbrudd.

 • kriminalitet

  Kriminalitet er å gjøre noe ulovlig som man kan bli straffet for. Det kalles å gjøre noe straffbart. Hva slags straff man får, kommer an på hvor alvorlig det ulovlige man har gjort er.Folk som driver med kriminalitet kalles kriminelle.I Norge kan man ikke bli straffet for kriminalitet hvis man er under 15 år. Det er fordi den kriminelle lavalderen er 15 år.

  Fra wikipedia

 • Israel

  Israel, offisielt Staten Israel, er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige middelhavskysten.

 • Kriminalitet

  Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivninger.

 • Organisert kriminalitet

  Organisert kriminalitet er et begrep som blir brukt om en etablert kriminell virksomhet som varer over tid – gjerne med en avklart rollefordeling – og som tar sikte på økonomisk fortjeneste og/eller besittelse av maktposisjoner i samfunnet.