krisepakke

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Hellas' samtidshistorie

    Hellas' samtidshistorie er historien etter 2000. Inngangen til det nye årtusenet bragte med seg nye utfordringer for Hellas, de fleste knyttet til en økonomi i nedgang. Fra medlemskap i EUs økonomiske og monetære union til gjeldskrise og prat om mulig Grexit, har utfordringene ført til økt fattigdom blant befolkningen og en sterkere polarisering mellom høyre- og venstresiden i politikken.

  • Finanskrisen i USA 2008-2009

    Finanskrisen i USA 2008-2009 var en nedgang og krise som oppsto i finanssektoren i USA fra 2008. Finanskrisen spredde seg verden over og ble etterfulgt av en betydelig nedgang i realøkonomien..

Mer om krisepakke fra Vox Publicas arkiv