Kritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kritikk

  Kritikk betyr bedømmelse og vurdering av et arbeid eller en prestasjon av kunstnerisk, vitenskapelig eller annen art. Kritikk er også skrift eller argument som uttrykker slik bedømmelse eller en metodisk, vitenskapelig undersøkelse av en tekstoverlevering med hensyn til dens ekthet, verdi og lignende (bibel-, kilde-, tekstkritikk).Ofte brukes kritikk bare om en negativ dom eller vurdering..

 • Martin Luther

  Martin Luther var en tysk teolog som spilte en sentral rolle i den religiøse og kulturelle omveltningen som kalles reformasjonen. Han studerte ved universitetet i Erfurt, der han ble påvirket av skolastisk tenkning, humanisme og mystikk. Han var munk og ble presteviet, men levde det meste av sitt liv som professor i teologi ved universitetet i den tyske byen Wittenberg.

  Fra wikipedia

 • Danby Choi

  Danby Choi (født 1993) er en norsk journalist og redaktør.

 • Facebook

  Facebook (NASDAQ: FB) er et sosialt nettverk som eies av Meta registrert i California i USA. Det er et nettsamfunn der brukeren oppretter sin egen profil og kan der skrive om seg selv, legge ut bilder og snakke med andre.

 • Kritikk

  Kritikk betyr vurdering, bedømmelse, og anmeldelse, da av kunst, litteratur, film og lignende, men i akademia er det vitenskapelig kildegransking.