Kritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Fri offentlig kritikk renser kildene

  De dokumenter som er forelagt Stortinget til behandling i dag, er avfattet så forsiktig og gjennomgående i så alminnelige former og uttrykk at de ikke innbyr til noen stor politisk debatt; og det er ganske sikkert i følelsen av det at presidenten nettopp uttalte sin forventning om at denne debatt skulle være avsluttet i løpet av denne dag. Men det er den første politiske debatt som Stortinget er innbudt til etter at det opptok sin virksomhet etter frigjørelsen, og det er enkelte alminnelige betraktninger og enkelte retningslinjer som det er naturlig å feste oppmerksomheten ved.

  Fra SNL

 • kritikk

  Kritikk betyr bedømmelse og vurdering av et arbeid eller en prestasjon av kunstnerisk, vitenskapelig eller annen art. Kritikk er også skrift eller argument som uttrykker slik bedømmelse eller en metodisk, vitenskapelig undersøkelse av en tekstoverlevering med hensyn til dens ekthet, verdi og lignende (bibel-, kilde-, tekstkritikk).Ofte brukes kritikk bare om en negativ dom eller vurdering..

 • Martin Luther

  Martin Luther var en tysk teolog som spilte en sentral rolle i den religiøse og kulturelle omveltningen som kalles reformasjonen. Han studerte ved universitetet i Erfurt, der han ble påvirket av skolastisk tenkning, humanisme og mystikk. Han var munk og ble presteviet, men levde det meste av sitt liv som professor i teologi ved universitetet i den tyske byen Wittenberg.

  Fra wikipedia

 • Det norske landssvikoppgjøret

  Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.

 • Kritikk

  Kritikk betyr vurdering, bedømmelse, og anmeldelse, da av kunst, litteratur, film og lignende, men i akademia er det vitenskapelig kildegransking.Kritikk kan bety anmeldelse eller undersøkende omtale for eksempel av et kunstnerisk verk og gjengitt i en avis.

 • Vladimir Putin

  Vladimir Vladimirovitsj Putin (født 7.