Kryptering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kryptering

  Fra SNL

 • kryptering

  Kryptering innebærer å omforme data slik at de ikke kan leses eller endres av noen som urettmessig får tilgang til de. Dette gjøres vanligvis ved bruk av en kjent krypteringsalgoritme og en hemmelig krypteringsnøkkel.Kryptert data vil sikre både konfidensialitet og integritet for informasjonen. Kryptering kan også sikre autentisering av avsender, i de tilfellene der man med sikkerhet kan si at kun avsender og mottaker kjenner krypteringsnøkkelen.For å gjøre kryptert data lesbar vil man utføre en dekryptering.

 • kryptering

  Kryptering er når digital informasjon blir gjort om til en hemmelig kode. På den måten kan fremmede verken lese eller endre informasjonen.Kryptering er viktig for sikker kommunikasjon og lagring av sensitive data. Det er for eksempel personlig informasjon som dokumenter, bankinformasjon og bedriftshemmeligheter.For å kunne kryptere informasjon må man velge en metode og en hemmelighet.

  Fra wikipedia

 • Asymmetrisk kryptering

  Asymmetrisk kryptering, også kjent som offentlig nøkkelkryptering, er en form for kryptering hvor en bruker har et par med kryptografiske nøkler – en offentlig nøkkel og en privat nøkkel.

 • Kryptering

  Kryptering er det å omforme data slik at informasjonen de inneholder ikke uten videre kan leses av en utenforståande tredjepart.

 • Symmetrisk kryptering

  Symmetrisk kryptering er en av tre hovedkategorier innen databasert kryptografi, ved siden av asymmetrisk kryptering og blokkchiffer.