Kryptering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kryptering

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Modem

 • Bilde: Justismuseet

  Enigma

 • Bilde: Justismuseet

  Kodehjul

 • Bilde: Justismuseet

  Kryptografisk radiostasjon

  Fra SNL

 • kryptering

  Kryptering, å omforme data slik at de blir uleselige. Dette gjøres ved bruk av en krypteringsnøkkel.  .

 • asymmetrisk kryptografi

  Asymmetrisk kryptografi, metoder som gjør bruk av mer enn én nøkkel for kryptering og dekryptering (jfr. kryptografi). Prinsippene for asymmetrisk kryptografi ble beskrevet av Whitfield Diffie, Martin Hellman og Ralph C. Merkle i 1976. .

  Fra wikipedia

 • Asymmetrisk kryptering

  Asymmetrisk kryptering, også kjent som offentlig nøkkelkryptering, er en form for kryptering hvor en bruker har et par med kryptografiske nøkler – en offentlig nøkkel og en privat nøkkel.

 • Cæsarchiffer

  Innen kryptografi er cæsarchiffer, også kjent som Caesars chiffer, skiftchiffer, Cæsars kode og cæsarskift, en av de enkleste og mest kjente krypteringsteknikker.

 • Kryptering

  Kryptering er det å omforme data slik at informasjonen de inneholder ikke uten videre kan leses av en utenforståande tredjepart.