Kryptering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kryptering

  Fra SNL

 • kryptering

  Kryptering innebærer å omforme data slik at de ikke kan leses eller endres av noen som urettmessig får tilgang til de. Dette gjøres vanligvis ved bruk av en kjent krypteringsalgoritme og en hemmelig krypteringsnøkkel.Kryptert data vil sikre både konfidensialitet og integritet for informasjonen. Kryptering kan også sikre autentisering av avsender, i de tilfellene der man med sikkerhet kan si at kun avsender og mottaker kjenner krypteringsnøkkelen.For å gjøre kryptert data lesbar vil man utføre en dekryptering.

 • asymmetrisk kryptografi

  Asymmetrisk kryptografi, metoder hvor det benyttes to nøkler; én for kryptering og én for dekryptering.Asymmetriske kryptosystemer er gjennomgående mye mindre effektive enn symmetriske. I nettverkssammenheng benyttes derfor ofte hybridsystemer hvor meldinger blir kryptert med et symmetrisk system, mens nøkkelen for det symmetriske systemet blir beskyttet med et asymmetrisk system.Prinsippene for asymmetrisk kryptografi ble beskrevet av Whitfield Diffie, Martin Hellman og Ralph C.

  Fra wikipedia

 • Asymmetrisk kryptering

  Asymmetrisk kryptering, også kjent som offentlig nøkkelkryptering, er en form for kryptering hvor en bruker har et par med kryptografiske nøkler – en offentlig nøkkel og en privat nøkkel.

 • Kryptering

  Kryptering er det å omforme data slik at informasjonen de inneholder ikke uten videre kan leses av en utenforståande tredjepart.

 • Symmetrisk kryptering

  Symmetrisk kryptering er en av tre hovedkategorier innen databasert kryptografi, ved siden av asymmetrisk kryptering og blokkchiffer.