Landsmøte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Unionsspørsmaalet og det militære spørsmaal

  Innledning til debatt: Hvis vi kunde faa, hvad vi vilde ha og bare behøved at udtale vor lyst og mening, ja da var det bare at si: ud af unionen! og væk med militærudgifterne! Men vi kan ikke faa, hvad vi vil ha, og da hjælper det ikke at udtale sin lyst og mening. Hvad det gjælder om, er med de virkelige forhold for øje at gjøre sig op, hvad der kan naaes, og hvorledes vi maa gaa frem for at naa det.

 • Hvorfor staar kvinderne saa sløve og ligegyldige overfor arbeiderbevægelsen?

  Da Arbeiderpartiets kvindeforening har opstillet dette spørsmaal paa landsmødet, er det for at faa spørsmaalet belyst fra flere hold, og hvoraf vi kunde faa et grundlag for vor fremtidige agitation. Jeg vil da her i korthed faa fremholde min og mange kvinders mening om samme.

 • Ottetimersdagens gjennemførelse

  I en aarrekke har arbeidere nu demonstreret for 8-timersdagen. Men bortset fra et par forsøg med 8 timers dag i enkelte af statens virksomheder, har man endnu ikke gjort noget positivt skridt for at faa 8 timers dagen gjennemført.

  Fra SNL

 • Presidentvalget i USA 2016

  Presidentvalget i USA 2016 ble avholdt tirsdag 8. november, samtidig med valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke verv i delstater og på lokalnivå. Det republikanske partiets kandidat Donald Trump med Mike Pence som visepresidentkandidat vant valget, og overtok da Barack Obamas presidentperiode utløp 20. januar 2017. Det demokratiske partiets kandidat var Hillary Clinton med Tim Kaine som visepresidentkandidat.

 • Arbeiderpartiets kvinnebevegelse

  Arbeiderkvinnebevegelsen i Norge ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet, først som lokal forening i Kristiania (1901), siden på landsbasis (1909).  Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887, og har siden vært det største partiet innenfor arbeiderbevegelsen. Partiets kvinneorganisasjon har også utgjort hovedtyngden av den norske arbeiderkvinnebevegelsen.