Landsmøte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • landsmøte

  Et landsmøte er et møte som samler utsendinger (delegater) fra hele landet. Disse diskuterer, og fatter vedtak om, viktige spørsmål for en landsdekkende medlemsorganisasjon (forening) eller et politisk parti. Landsmøtet er som regel det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen. Det vil si at det er noen saker bare landsmøtet kan avgjøre, og at andre organer som sentralstyret må rette seg etter det landsmøtet vedtar.

 • Martin Tranmæl

  Martin Tranmæl var en norsk politiker og journalist. Han var en av Arbeiderpartiets mest markante skikkelser og tok initiativet til Fagopposisjonen av 1911.Fra 1906 var Tranmæl en av lederne for den opposisjonelle, revolusjonære fraksjonen som i 1918 overtok ledelsen av partiet. Tranmæl ble da partisekretær. Men han var også en av lederne for bruddet med kommunistene i 1923.I mellomkrigstiden var Tranmæl Arbeiderpartiets reelle leder.

  Fra wikipedia

 • Fremskrittspartiets landsmøte 1994

  Fremskrittspartiets landsmøte 1994 ble avholdt fra 15.

 • Landsmøte

  Landsmøte er et vanlig navn på årsmøtet i en landsomfattende organisasjon.

 • Landsmøte (radioprogram)

  Landsmøte er et direktesendt underholdningsprogram på radiokanalen NRK P1 som sendes fra mandag til torsdag mellom klokken 11 og 13.