Litteratur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Litteratur

  Fra SNL

 • litteratur

  Litteratur er i sin aller videste betydning hele menneskehetens samlede tekstproduksjon. Som oftest brukes termen imidlertid i noe snevrere betydning, som en betegnelse på skriftlige verk med varig verdi. I utgangspunktet dekker et slikt litteraturbegrep alle fagområder og inkluderer dessuten også personlige skriftformer som dagbøker og brev. Litteraturbegrepet brukes også ofte i enda snevrere forstand, i betydningen skjønnlitteratur.

 • litteratur

  Litteratur er all tekst mennesker har skapt. Det brukes oftest om skrevet tekst. Vanligvis blir ordet litteratur brukt om verk som skuespill, romaner og diktsamlinger. Biografier, dagbøker, brev og faktatekster (sakprosa) er også litteratur. Skuespill, romaner og dikt blir også kalt skjønnlitteratur.

  Fra wikipedia

 • Litteratur

  Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer.

 • Nobelprisen i litteratur

  Nobelprisen i litteratur (svensk: Nobelpriset i litteratur) er den viktigste litteraturprisen i verden, både når det gjelder anseelse og pengebeløp.

 • Realisme (litteratur)

  Realismen er en tidsepoke innen litteraturhistorien, som blomstret opp etter poetisk realisme rundt 1876, og varte utover mot 1890-tallet.