FORFATTER

Morten Harry Olsen

Skjønnlitterær forfatter. Har gitt ut romaner, noveller, dramatikk og essays. Medlem av Norsk kulturråds fagutvalg for litteratur og tidsskrifter.

http://mortenharryolsen.no/


2 bidrag

De onde skrifters bibliotek

Hva kan man si om ter­ror­ansla­get og mas­sa­kren den 22. juli som er abso­lutt sik­kert? I mitt hode er det bare én ting: Nor­ge har mis­tet en uskyld som ald­ri vil bli gjen­fun­net.

 
 
til toppen