Liu Xiaobo

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Liu Xiaobo

  Fra Virksomme Ord

 • Leve et ærlig liv med verdighet

  Deres Majesteter, Eksellenser, Mine damer og herrer, "Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Den Norske Nobelkomite har lenge ment at det er en nær sammenheng mellom menneskerettigheter og fred.

  Fra SNL

 • Liu Xiaobo

  Liu Xiaobo var en kinesisk litteraturviter og regimekritiker som ble tildelt Nobels fredspris 2010.Liu tok doktorgrad i litteraturvitenskap ved Beijing læreruniversitet (Beijing Normal University) 1988, ble deretter foreleser ved samme universitet. Han var også gjesteforeleser ved Universitet i Oslo. Liu var aktiv i den kinesiske demokratibevegelsen og deltok i protestene på Den himmelske freds plass våren 1989.

 • Nobelprisen

  Nobelprisen, fellesbetegnelse på fem priser innstiftet ved testament av den svenske oppfinneren og industrimannen Alfred Nobel. Prisene er utdelt siden 1901. Prisbeløpet har vært 10 millioner svenske kroner siden 2001.De fem prisene gis innenfor fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur (til den som «innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning») og fredsarbeid (til den som «har virket mest eller best for brorskap mellom folkene og avskaffelse eller forminskelse av stående hærer og istandbringelse og utbredelse av fredskongresser»). Samtidig med Nobelprisene utdeles også Nobels minnepris i økonomi som ble innstiftet 1968 av Sveriges Riksbank.Prisene for fysikk og kjemi utdeles av Kungliga Vetenskapsakademien, for fysiologi eller medisin av Karolinska institutet og for litteratur av Svenska Akademien.Nobels fredspris utdeles i Oslo av Den norske Nobelkomite.Bestemmelsene om prisene finnes i Nobels testament av 1895.

Mer om Liu Xiaobo fra Vox Publicas arkiv