Lojalitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Utidig lojalitet

  Overklassens - borgerpressens - megen snak om den "morderiske" artikel "Utidig lojalitet" og min blodtørstighet, raahet, forvildelse og øvrige farlige egenskaper betragter jeg som ikke angaaende mig og min sak, og jeg har ingen interesse av at trække nogen av det selskap til ansvar for dette egte borgerlig fjollete barnesnak om "forherligelse av mord" etc. etc.

  Fra SNL

 • lojalitet

  Lojalitet er lovlydighet, rettskaffenhet, plikttroskap eller undersåttlig troskap; det å være lojal. Det motsatte av lojalitet er illojalitet. .

 • Alfredo Stroessner Matiauda

  Alfredo Stroessner Matiauda var en paraguayansk offiser og politiker som regjerte som diktator i Paraguay i perioden 1954–1989..

  Fra wikipedia

 • Billy the Kid

  Billy the Kid het egentlig Henry McCarty, men er oftere benevnt som William H. Bonney (født 23.

 • Lojalitet

  Lojalitet er en personlig egenskap av plikttroskap eller lovlydighet, og som i enkelte sammenhenger kan regnes som en verdsatt egenskap eller dyd.

 • Oranje-husordenen

  Oranje-husordenen (nederlandsk: Huisorde van Oranje) er en orden knyttet til Nederlands kongehus, huset Huset Oranien-Nassau.