Lojalitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lojalitet

  Lojalitet er lovlydighet, rettskaffenhet, plikttroskap eller undersåttlig troskap; det å være lojal. Det motsatte av lojalitet er illojalitet.

 • jihadisme

  Jihadismen regnes i dag som en voldelig retning innen islamismen, tuftet på væpnet kamp for å innføre et islamsk styresett lokalt eller bygge et kalifat regionalt eller globalt. Selv om det ikke finnes enighet om én definisjon av jihadismen, brukes den ofte synonymt med salafi-jihadismen som referer til grupper som tilhører den puritanske salafistiske skolen.

  Fra wikipedia

 • DNB Bank

  DNB Bank ASA (Euronext: DNB) er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019.

 • Lojalitet

  Lojalitet er en personlig egenskap av plikttroskap eller lovlydighet, og som i enkelte sammenhenger kan regnes som en verdsatt egenskap eller dyd.

 • Oranje-husordenen

  Oranje-husordenen (nederlandsk: Huisorde van Oranje) er en orden knyttet til Nederlands kongehus, huset Huset Oranien-Nassau.