Lokaljournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Lokaljournalistikk

    Fra SNL

  • Dag og Tid

    Dag og Tid er ei vekeavis utgjeven i Oslo og den einaste riksavisa på nynorsk. Avisa blei stifta i 1962 og har sidan starten vore partipolitisk ubunden. Avisa er eigd av nær 900 aksjonærar. Dag og Tid inneheld i stor grad debattstoff og kommentarar innan kultur og politikk. Avisa har få tilsette, men har knytt til seg om lag 50 journalistar og skribentar innanfor ulike fagfelt.

  • medier i Romania

    Den rumenske mediesektoren preges av to store problemer: Det ene er utfordringen å finansiere virksomheten, det andre er mangelen på troverdighet. Siden betalingsviljen og -evnen for nyhetsstoff hos den rumenske befolkningen er begrenset, er mediene sterkt avhengige av reklameinntekter, som generes først og fremst på TV og online. Politikere kjøper ofte programbidrag med skattepenger.