Lokaljournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Lokaljournalistikk

    Fra SNL

  • Dag og Tid

    Dag og Tid er ei vekeavis utgjeven i Oslo og den einaste riksavisa på nynorsk. Avisa blei stifta i 1962 og har sidan starten vore partipolitisk ubunden. Avisa er eigd av nær 900 aksjonærar. Dag og Tid inneheld i stor grad debattstoff og kommentarar innan kultur og politikk. Avisa har få tilsette, men har knytt til seg om lag 50 journalistar og skribentar innanfor ulike fagfelt.

  • Ulefoss Avis

    Ulefoss Avis var ei lokalavis som kom ut i Ulefoss i Telemark (no Vestfold og Telemark). Avisa vart etablert i 1940, og var ei av få norske aviser som blei etablerte under andre verdskrigen. Ho blei rett nok stogga etter eit par år, men kom ut att etter krigen og levde fram til 1970. .