Margaret Thatcher

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Margaret Thatcher

    Fra SNL

  • Storbritannia under Thatcher

    Margaret Thatcher satt som statsminister i elleve år (1979–1990), og preget det politiske livet i Storbritannia mer enn noen annen politiker siden Winston Churchill. Hun klarte å vinne tre parlamentsvalg i rekkefølge (1979, 1983, 1987). I hele perioden ledet hun det konservative partiet og regjeringen med fast hånd, og hun fikk tilnavnet «The Iron Lady».

  • Margaret Thatcher

    Margaret Thatcher var en britisk politiker fra det konservative partiet og Storbritannias første kvinnelige statsminister. Hun var statsminister fra 1979 til 1990. Margaret Thatcher preget det politiske liv i Storbritannia mer enn noen annen politiker siden Winston Churchill, og hun var omstridt både personlig og politisk. Hennes økonomiske politikk gikk ut på å bekjempe inflasjonen, redusere de offentlige utgiftene, privatisere statseiendom og begrense fagforeningenes makt.

Mer om Margaret Thatcher fra Vox Publicas arkiv