Marshall McLuhan

Herbert Marshall McLuhan (født 21. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Marshall McLuhan

  Fra SNL

 • Marshall McLuhan

  Marshall McLuhan var en kanadisk forfatter. Han søkte å vise massemedias innflytelse på samfunnet i The Gutenberg Galaxy (1962) og i Understanding Media (1964; norsk overs. Mennesket og media, 1968), mer populært fremstilt i The Medium is the Message (1967; «mediet er budskapet»). .

 • Marshall

  Marshall er eit engelsk mannsnamn som via slektsnamnet Marshall går tilbake til eit normannisk-fransk ord for ‘stallkar’. Forleddet Mar- i namnet Marshall og i ordet marskalk har same opphav og tyding, ‘hest’ (jamfør det norske merr).

  Fra wikipedia

 • Globalisering

  Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.

 • Marshall McLuhan

  Herbert Marshall McLuhan (født 21.

 • Massemedier

  Massemedier, ofte bare omtalt som media eller mediene, er midler for massekommunikasjon, det vil si kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid.

Mer om Marshall McLuhan fra Vox Publicas arkiv