Martin Paulsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • seilsport

  • Vår Gud han er så fast en borg

    Vår Gud han er så fast en borg er en salme av Martin Luther fra 1529, den mest kjente og sungne av Luthers salmer. Den fikk stor utbredelse og ble oversatt til dansk allerede i 1533. Salmen er oversatt til bokmål av Magnus Brostrup Landstad og til nynorsk av Elias Blix (Norsk Salmebok 2013, nummer 108). Salmen er bygd over Salme 46 i Det gamle testamentet og har fire strofer..