Medieøkonomi

Økonomiske sider ved medi­enes virksomhet.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring, content marketing, er former for markedsføring som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring etterligner gjerne journalistiske sjangere og virkemidler. Innholdsmarkedsføring i trykksaker og i trykte medier har lange tradisjoner.

 • medier i Albania

  Det albanske medielandskapet domineres av fire-fem store mediekonglomerater som eies av noen få familier. Mange av eierne har forskjellige politiske og økonomiske interesser som får påvirke medienes redaksjonelle innhold. Allmennkringkasteren Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) er kronisk underfinansiert og sårbar for politisk innflytelse. Regjeringen har også mulighet til å utnevne styrelederen i reguleringsmyndigheten Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) og utøve innflytelse på denne måten.

  Fra wikipedia

 • Bente Kalsnes

  Bente Kalsnes (født 3.

 • Hans Fredrik Dahl

  Hans Fredrik Dahl (født 1939) er en norsk pressemann, historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

 • Nordiske Mediedager

  Nordiske Mediedager [sic] er en stiftelse som arrangerer Nordens største[trenger referanse] årlige mediekonferanse.

Mer om Medieøkonomi fra Vox Publicas arkiv