Medieøkonomi

Øko­no­mis­ke sider ved medie­nes virk­som­het.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • innholdsmarkedsføring

    Innholdsmarkedsføring, content marketing, er former for markedsføring som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring etterligner gjerne journalistiske sjangere og virkemidler. Innholdsmarkedsføring i trykksaker og i trykte medier har lange tradisjoner.

Mer om Medieøkonomi fra Vox Publicas arkiv