FORFATTER

Marina Österlund-Karinkanta
Marina Österlund-Karinkanta

Marina Österlund-Karinkanta blev politices magister vid Helsingfors universitet 1981 och arbetar sedan länge som specialplanerare på strategiavdelningen vid Yle, Finlands public service-bolag Rundradion Ab.


1 bidrag