medieomtale

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Albert Speer

  Albert Speer var en tysk arkitekt og nazistisk politiker. Etter 1933 gjennomførte han en rekke større arkitekt- og byggeoppdrag for NSDAPs øverste ledelse. Som generalinspektør for byggingen av den nye rikshovedstaden fra 1937 og rustningsminister fra 1942 tilhørte han den indre kretsen av mektige menn rundt Adolf Hitler. Speer var i tillegg blant annet leder for Organisation Todt, generalfullmektig for reguleringen av byggeindustrien, generalinspektør for vann og energi, samt leder for NSDAPs hovedkontor for teknikk.

 • Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet (BFD) er et norsk departement med ansvar for regjeringens politikk overfor barn og unges oppvekst og rammevilkår for familiene. I tillegg skal det ivareta tryggheten, rettighetene og interessene til forbrukerne. Departementet har også ansvar for tro- og livssynspolitikken. Barne- og familiedepartementets øverste leder er statsråd Kjersti Toppe fra Senterpartiet, med tittelen barne- og familieminister.

  Fra wikipedia

 • David Hahn

  David Hahn (født 30.

 • Espen Rustad Thoresen

  Espen Rustad Thoresen (født 23.

 • Kabotasje

  Kabotasje (opprinnelig innenriks kystfart) er transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser.