Arrestert i Vietnam

Representanter fra Raftostiftelsen ble arrestert da de forsøkte å overlevere menneskerettighetspris i Vietnam.

Rafto­husets Therese Jeb­sen reiste mandag til Viet­nam sam­men med men­neskerettighet­sak­tivist Kieu Tran og jour­nal­ist Ole Morten Orset for å over­le­vere Rafto­prisen til demokrati- og men­neskerettighets­fork­jem­per Thich Quang Do. Den 77 år gam­le bud­dhist­munken fikk Rafto­prisen i 2006.

I dag besøk­te Therese Jeb­sen klosteret der han sit­ter innes­per­ret. De fikk akku­rat gitt han Rafto­pris-diplomet før 5 politi­menn dukket opp og arresterte alle tre. De skal ha blitt avhørt og slup­pet fri igjen, men har bedt Kieu Tran om å møte på poli­tis­tasjo­nen for å avhøre henne uten de andre tilstede.

Raftos­tif­telsen prøver å holde kon­tin­uerlig kon­takt med dem på mobil­tele­fon, og hold­er lesere jevn­lig opp­datert på sine nettsider.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen