Meteorologisk institutt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Meteorologisk institutt

  Fra SNL

 • Meteorologisk institutt

  Meteorologisk institutt er en institusjon som står for Norges offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål. Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Klima- og miljødepartementet som oppnevner dets styre. Ansvaret for den daglige ledelsen ligger hos instituttets direktør, Roar Skålin. .

 • Vervarslinga på Vestlandet

  Vervarslinga på Vestlandet er Meteorologisk institutt sin avdeling i Bergen. Av de omkring 50 ansatte er flertallet utdannet som meteorologer og oseanografer, og arbeider som statsmeteorologer eller forskere.  Sammen med Vervarslinga for Nord-Norge er Vervarslinga på Vestlandet de to største avdelingene til Meteorologisk institutt utenom hovedkontoret på Blindern i Oslo.  .

  Fra wikipedia

 • Meteorologi

  Meteorologi er den tverrfaglige vitenskapen om jordas atmosfære.

 • Meteorologisk institutt

  Meteorologisk institutt (forkortet MET) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål.

 • Verdens meteorologidag

  Verdens meteorologidag en FN-dag som arrangeres hvert år 23.

Mer om Meteorologisk institutt fra Vox Publicas arkiv