Meteorologisk institutt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Meteorologisk institutt

  Fra SNL

 • Meteorologisk institutt

  Meteorologisk institutt er en institusjon som står for Norges offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål. Sentralt i driften står værvarsling og klimaforskning. Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Klima- og miljødepartementet som oppnevner dets styre. Ansvaret for den daglige ledelsen ligger hos instituttets direktør, Roar Skålin.

 • meteorologisk institutt

  Et meteorologisk institutt er en statlig institusjon som tar seg av den meteorologiske utforskningen og den praktiske meteorologiske tjenesten. Siden midten av 1800-tallet er det i de aller fleste land opprettet meteorologiske institutter. I Norge ble Meteorologisk institutt opprettet i 1866.Disse driver meteorologiske stasjoner og utnytter observasjonene til vitenskapelige og praktiske formål blant annet gjennom å utstede værvarsler, og utgir publikasjoner og avhandlinger om meteorologiske spørsmål.Instituttene besørger eller deltar i internasjonalt organisert meteorologisk tjeneste for luftfarten.

  Fra wikipedia

 • Meteorologisk institutt

  Meteorologisk institutt (forkortet MET) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål.

 • Norske værrekorder

  Norske værrekorder er en oversikt over værrekorder i Norge.

 • Yr.no

  Yr er en norsk tjeneste for værvarsler og annen meteorologisk informasjon.

Mer om Meteorologisk institutt fra Vox Publicas arkiv