Metode

Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • metode

  Metode er en planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper..

 • Sainte-Laguës metode

  Sainte-Laguës metode er en beregningsmetode for fordeling av mandater ved forholdstallsvalg. I Norge bruker vi en modifisert form for denne beregningsmetoden. Metoden går ut på at mandater skal fordeles mellom de konkurrerende politiske partier etter at stemmetallene er delt på 1, 3, 5 og så videre. Metoden omtales derfor også som oddetallsmetoden.

  Fra wikipedia

 • Hypotetisk-deduktiv metode

  Hypotetisk-deduktiv metode eller en hypotetisk-deduktiv modell er en vitenskapelig metode.

 • Sainte-Laguës metode

  Sainte-Laguës metode (uttales sɛ̃t.la.ɡy) er en metode for å fordele mandater ved ulike former for valg som baserer seg på proporsjonal representasjon.

 • Vitenskapelig metode

  Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.