Metode

Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart (kvantifiserbart) og skiller seg således fra kvalitative metoder. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • metode

  Metode er en planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper..

 • Metode

  En metode er i programmering en navngitt samling av instruksjoner som til sammen skal utføre en bestemt oppgave. Navnet er gjerne beskrivende for oppgaven som skal utføres. Ved å bruke metodens navn kan vi få utført dens instruksjoner når og hvor vi måtte ønske det, uten å måtte skrive dem på nytt. Begrepet metode er synonymt med det som i ulike programmeringsspråk kalles for funksjon, prosedyre, subrutine eller rett og slett rutine.

  Fra wikipedia

 • Hypotetisk-deduktiv metode

  Hypotetisk-deduktiv metode eller en hypotetisk-deduktiv modell er en vitenskapelig metode.

 • Kvantitativ metode

  Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart (kvantifiserbart) og skiller seg således fra kvalitative metoder.

 • Vitenskapelig metode

  Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.