Metode

Kvalitativ metode er en metode for generering av kunnskap hvor man undersøker hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås også av andre. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Industriarbeidermuseum

  Mikrofoto av fil skjerpet etter Eidangers metode

 • Bilde: Norsk Industriarbeidermuseum

  Skilt. Livredning. Holger Nielsens metode

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Akterstavn støpt etter Bessemers metode ved Strømmen Staal

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Krommalmvasking etter primitiv metode

  Fra SNL

 • metode

  Metode er en planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper..

 • Sainte-Laguës metode

  Sainte-Laguës metode er en beregningsmetode for fordeling av mandater ved forholdstallsvalg. I Norge bruker vi en modifisert form for denne beregningsmetoden.Metoden går ut på at mandater skal fordeles mellom de konkurrerende partier etter at stemmetallene er delt på 1, 3, 5 og så videre. Metoden omtales derfor også som oddetallsmetoden.Det parti som har fått flest stemmer, får slik første mandat, deretter konkurrerer samme parti om det neste mandat med stemmetallet delt på 3, så eventuelt delt på 5 og så videre..

  Fra wikipedia

 • Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode er en metode for generering av kunnskap hvor man undersøker hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås også av andre.

 • Sainte-Laguës metode

  Sainte-Laguës metode (uttales sɛ̃t.la.ɡy) er en metode for å fordele mandater ved ulike former for valg som baserer seg på proporsjonal representasjon.

 • Vitenskapelig metode

  Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.