#metoo

Me too eller metoo (engelsk for «jeg også»), oftest skrevet sammentrukket og med nummertegn (#) som #metoo eller #MeToo, er en emneknagg og en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale medier. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • emneknagg

  Emneknagg, sammenstilling av tegnet '#' og en sekvens med tall og bokstaver som sier noe om ulike typer innhold på nett, for eksempler hva det handler om, hvem det handler om og lignende. Eksempler på emneknagger:#klimaendringer#StoreNorskeLeksikon#matoppskrifter.

 • feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn.Selve ordet feminisme kommer opprinnelig av det latinske ordet feminia, som betyr kvinne.Feminismen har flere ideologiske retninger, men felles står målsetninger om at menn og kvinner skal ha like rettigheter, muligheter og ansvar.

  Fra wikipedia

 • Den 75. Golden Globe-utdelingen

  Den 75.

 • Me too

  Me too eller metoo (engelsk for «jeg også»), oftest skrevet sammentrukket og med nummertegn (#) som #metoo eller #MeToo, er en emneknagg og en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale medier.

 • Seksuell trakassering

  Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser, tidligere også omtalt som seksuell sjikane, er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet.Verbal trakassering kan omfatte seksuelle kommentarer.