moderering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Arkitektur i India

    India har vært scene for byggeaktivitet i mer enn 4000 år. Det meste er riktignok forsvunnet, men gjennom det som er bevart er det likevel mulig å se hovedtrekkene i indisk historie. .

  • Arkitektur i Italia

    Denne artikkelen omhandler arkitektur i Italia fra middelalderen til i dag. Om den tidlige arkitekturen i Italia, se etruskisk arkitektur, romersk arkitektur og tidlig kristen kunst. .