Varsler-pris til Wikileaks’ talsmann

Wikileaks' talsmann Julian Assange mottok i dag The Sam Adams Award.

Wikile­aks’ tals­mann, den omstrid­te Juli­an Assan­ge, mot­tok i dag The Sam Adams Award. Over­rek­kel­sen skjed­de under dagens Wikile­aks’ presse­kon­fe­ran­se omkring offent­lig­gjø­rin­gen av nye 400.000 hem­me­li­ge doku­men­ter som omhand­ler kri­gen i Irak.

The Sam Adams Award gis årlig til etter­ret­nings­per­so­nell som har utvist integri­tet og etisk hold­ning. Pri­sen har sitt navn etter den tid­li­ge­re CIA-vars­le­re Samu­el A. Adams.

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Pål Hivand, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Vars­ler-pris til Wikile­aks’ tals­mann http://bit.ly/9OmQDv […]

til toppen