Varsler-pris til Wikileaks’ talsmann

Wikileaks' talsmann Julian Assange mottok i dag The Sam Adams Award.

Wik­ileaks’ tals­mann, den omstridte Julian Assange, mot­tok i dag The Sam Adams Award. Over­rekkelsen skjed­de under dagens Wik­ileaks’ pressekon­fer­anse omkring offentlig­gjørin­gen av nye 400.000 hem­melige doku­menter som omhan­dler kri­gen i Irak.

The Sam Adams Award gis årlig til etter­ret­ningsper­son­ell som har utvist integritet og etisk hold­ning. Prisen har sitt navn etter den tidligere CIA-varslere Samuel A. Adams.

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Pål Hivand, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Varsler-pris til Wik­ileaks’ tals­mann http://bit.ly/9OmQDv […]

til toppen