Nobels fredspris

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Den første fredspris

  PRÆSIDENTEN: Det norske folk har altid villet hævde sin selvstændighed. Til at forsvare den har det altid været villigt.

 • Fredssaken

  Naar Nobelkomiteen iaar, maaske for sidste gang, møder op her i stortinget den 10de december for at meddele stortinget sin beslutning angaaende fredsprisens uddeling, saa tør det være berettiget at minde om, at det norske storting var en af de første nationalforsamlinger, der knæsatte fredssagen ved at give den sin støtte. Fredssagen, mine herrer, for en 12-15 aar siden saa ganske anderledes ud, end den ser ud idag.

 • Fridtjof Nansen

  Jeg har den glede å meddele at det er professor Fridtjof Nansen som har fått årets fredspris. Det er det arbeide av internasjonal art Nansen har utført i de senere år, som har bragt ham fredsprisen;

  Fra SNL

 • Nobelprisen

  Nobelprisen er en fellesbetegnelse på fem priser innstiftet ved testament av den svenske oppfinneren og industrimannen Alfred Nobel. Prisene er utdelt siden 1901. Prisbeløpet har siden 2001 vært ti millioner svenske kroner. De fem prisene gis innenfor fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur (til den som «innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning») og fredsarbeid (til den som «har virket mest eller best for brorskap mellom folkene og avskaffelse eller forminskelse av stående hærer og istandbringelse og utbredelse av fredskongresser»).

 • Nobels fredspris

  Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite. Prisen er én av fem priser, kalt Nobelprisene, som svensken Alfred Nobel opprettet i sitt testamente 27. november 1895. Ifølge Nobels testamente skal «priset för fredsförfäktare» gå til den «som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser».

  Fra wikipedia

 • Liste over mottakere av Nobels fredspris

  Liste over mottakere av Nobels fredspris er en oversikt over mottakere av Nobels fredspris fra etableringen av prisen i 1901 og frem til i dag.

 • Nobels fredspris

  Nobels fredspris er en av de fem priser svensken Alfred Nobel opprettet i sitt testamente av 27.

 • Nobels fredspris 2009

  Nobels fredspris 2009 ble tildelt USAs president Barack Obama «for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.» Nobelkomiteen kunngjorde prisvinneren den 9.