Nord universitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nord universitet

  Nord universitet ble opprettet 1. januar 2016 ved en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det nye universitetets undervisning og forskning har sitt tyngdepunkt innenfor profesjonsfag, særlig helsefag og lærerutdanning. Ved siden av profesjonsfagene står universitetets fagmiljøer innen akvakultur, bioøkonomi og havbruk sterkt.

 • Hanne Solheim Hansen

  Hanne Solheim Hansen, norsk universitetsleder. Hun er rektor ved Nord universitet fra 2019.Hansen er født i Nysted i Danmark. Hennes faglige bakgrunn er undervisning og forskning innen landbruk og landbruksøkonomi, samt radioaktivitet, med doktorgrad (dr.scient.) fra Norges landbrukshøgskole (1992).Hansen har vært ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, senere Nord universitet, siden 1995.

  Fra wikipedia

 • Handelshøgskolen ved Nord universitet

  Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) er et fakultet ved Nord universitet.

 • Nord universitet

  Nord universitet (lulesamisk: Nuortta universitiehtta, sørsamisk: Noerhte universiteete, engelsk: Nord University) er et norsk universitet som ble etablert 1.

 • Universitet

  Universitet er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.