Nord universitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nord universitet

  Nord universitet ble opprettet 1. januar 2016 ved en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, og er Norges yngste universitet. Det nye universitetets undervisning og forskning har sitt tyngdepunkt innenfor profesjonsfag, særlig helsefag og lærerutdanning. Ved siden av profesjonsfagene står universitetets fagmiljøer innen akvakultur, bioøkonomi og havbruk sterkt.

 • Hanne Solheim Hansen

  Hanne Solheim Hansen, norsk universitetsleder. Hun er rektor ved Nord universitet fra 2019. Hansen er født i Nysted i Danmark. Hennes faglige bakgrunn er undervisning og forskning innen landbruk og landbruksøkonomi, samt radioaktivitet, med doktorgrad (dr.scient.) fra Norges landbrukshøgskole (1992). Hansen har vært ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, senere Nord universitet, siden 1995.

  Fra wikipedia

 • Handelshøgskolen ved Nord universitet

  Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN), tidligere Handelshøgskolen i Bodø (HHB), er et fakultet ved Nord universitet.

 • Nord universitet

  Nord universitet (lulesamisk: Nuortta universitiehtta, sørsamisk: Noerhte universiteete, engelsk: Nord University) er et norsk universitet som ble etablert 1.

 • Universitet

  Universitet (av latin universitas: «helhet» eller «samfunn») er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.