Nord universitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Nord universitet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Nord universitet, Levanger

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Nord universitet, Levanger

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Nord universitet, Nesna

  Fra SNL

 • Nord universitet

  Nord universitet ble opprettet 1. januar 2016 ved en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, og er Norges yngste universitet.Det nye universitetets undervisning og forskning har sitt tyngdepunkt innenfor profesjonsfag, særlig helsefag og lærerutdanning. Ved siden av profesjonsfagene står universitetets fagmiljøer innen akvakultur, bioøkonomi og havbruk sterkt.

 • Universitetet i Nordland

  Universitetet i Nordland, UiN, tidligere universitet, opprettet 1. januar 2011 etter at Høgskolen i Bodø fikk universitetsstatus. Høgskolen i Bodø ble opprettet i 1994 ved sammenslutning av de regionale høyskolene Bodø lærerhøgskole, Nordland sykepleierhøgskole og Høgskolesenteret i Nordland (tidligere Nordland distriktshøgskole). Universitetet i Nordland ble fra 1.

  Fra wikipedia

 • Handelshøgskolen ved Nord universitet

  Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN), tidligere Handelshøgskolen i Bodø (HHB), er et fakultet ved Nord universitet.

 • Nord universitet

  Nord universitet (engelsk: Nord University) er et norsk universitet som ble etablert 1.

 • Universitet

  Universitet (av latin universitas: «helhet» eller «samfunn») er et begrep som i moderne tid først og fremst betegner institusjoner hvor det utføres forskning og gis høyere utdanning basert på forskning.