National Security Agency - NSA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om National Security Agency - NSA

  Fra SNL

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA) er et etterretningsorgan i USA med hovedansvar for signaletterretning og informasjons- og cybersikkerhet. NSA er både underlagt Forsvarsdepartementet og en del av USAs etterretningssektor.NSA ble opprettet i 1952 for å samordne USAs kryptologi-kapabiliteter og ledes av en direktør. NSA-direktøren rapporterer til forsvarsministeren og den nasjonale etterretningsdirektøren (Director of National Intelligence, DNI), som er underlagt presidenten.

 • FBI

  Federal Bureau of Investigation (FBI) er USAs føderale politi- og sikkerhetsetat. Den skal etterforske mistenkte brudd på føderale lover og drive etterretning mot innenlands trusler mot rikets sikkerhet.FBI ledes av en direktør som oppnevnes for en periode på ti år av presidenten og godkjennes av Senatet. Direktøren rapporterer til justisministeren.Christopher Wray er siden august 2017 direktør i FBI.Hovedsetet er i Washington, D.C.

  Fra wikipedia

 • Edward Snowden

  Edward Joseph Snowden (født 21.

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA; norsk: Nasjonal sikkerhetsetat) er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for signaletterretning og kryptering.

 • PRISM

  PRISM er et topphemmelig elektronisk overvåkingsprogram, som opereres av USAs National Security Agency (NSA) siden 2007.