National Security Agency — NSA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om National Security Agency — NSA

  Fra SNL

 • National Security Agency

  National Security Agency, forkortet NSA, er et etterretningsorgan i USA underlagt Forsvarsdepartementet med hovedkvarter i Fort Meade, Maryland. NSA er nest størst av slike organer i USA, etter CIA, målt etter budsjettets antatte størrelse..

 • FBI

  Federal Bureau of Investigation (FBI) er USAs føderale politi- og sikkerhetsetat. Den skal etterforske mistenkte brudd på føderale lover og drive etterretning mot innenlands trusler mot rikets sikkerhet. FBI ledes av en direktør som oppnevnes for en periode på ti år av presidenten og godkjennes av Senatet. Direktøren rapporterer til justisministeren.Christopher Wray er siden august 2017 direktør i FBI.Hovedsetet er i Washington, D.C.

  Fra wikipedia

 • DES

  Data Encryption Standard (DES) er en algoritme som ble utviklet på 1970-tallet for å kryptere informasjon.

 • NSA

  NSA har flere betydninger: Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, tidligere norsk parti National Security Agency, føderalt, amerikansk forvaltningsorgan Norwegian Skating Association, offisielt engelsk navn på Norges Skøyteforbund.

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA; norsk: Nasjonal sikkerhetsetat) er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for signaletterretning og kryptering.