Aktuell bakgrunn: Uigurene

Opptøyer i kinesiske Xinjiang: Se Vox Publicas bakgrunnsartikler om minoriteten uigurene.

Medi­ene er i dag fulle av drama­tiske nyheter om opp­tøyene i den kine­siske provin­sen Xin­jiang, der minst 140 men­nesker skal være drept. Øyen­vit­ner meldte om at flere tusen men­nesker tilhørende minoriteten uig­urene del­tok i opp­tøyene, som ble slått hardt ned på av politistyrker.

Vox Pub­li­ca har tidligere brakt en rekke artik­ler om uig­urene, de fleste skrevet av medar­bei­dere på Rafto­huset i Bergen. Vi har sam­let artik­lene på en egen over­sik­ts­side.

Det store fler­tal­let av uig­urene er mus­limer og alt­så en av Kinas religiøse og etniske minoriteter. I fjor brak­te også Vox Pub­li­ca en artikkel om de religiøse minoritetenes still­ing i Kina.

Rafto­prisen ble i 2004 tildelt Rebiya Kadeer, led­eren for uig­urenes ret­tighet­skamp. Kine­siske myn­digheter har gitt Kadeer skylden for opptøyene.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen