Aktuell bakgrunn: Uigurene

Opptøyer i kinesiske Xinjiang: Se Vox Publicas bakgrunnsartikler om minoriteten uigurene.

Medie­ne er i dag ful­le av dra­ma­tis­ke nyhe­ter om opp­tøy­ene i den kine­sis­ke pro­vin­sen Xin­jiang, der minst 140 men­nes­ker skal være drept. Øyen­vit­ner meld­te om at fle­re tusen men­nes­ker til­hø­ren­de mino­ri­te­ten uigu­re­ne del­tok i opp­tøy­ene, som ble slått hardt ned på av politi­styr­ker.

Vox Pub­li­ca har tid­li­ge­re brakt en rek­ke artik­ler om uigu­re­ne, de fles­te skre­vet av med­ar­bei­de­re på Raft­ohu­set i Ber­gen. Vi har sam­let artik­le­ne på en egen over­sikts­side.

Det sto­re fler­tal­let av uigu­re­ne er mus­li­mer og alt­så en av Kinas reli­giø­se og etnis­ke mino­ri­te­ter. I fjor brak­te også Vox Pub­li­ca en artik­kel om de reli­giø­se mino­ri­te­te­nes stil­ling i Kina.

Raft­opri­sen ble i 2004 til­delt Rebi­ya Kade­er, lede­ren for uigu­re­nes ret­tig­hets­kamp. Kine­sis­ke myn­dig­he­ter har gitt Kade­er skyl­den for opp­tøy­ene.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen