Økokrim

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Økokrim

  Økokrim, den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sentral enhet innenfor påtalemyndigheten, opprettet 1989. Har ansvaret for å etterforske og føre store og vanskelige økonomiske og miljømessige straffesaker for retten. Gruppen er sammensatt av politietterforskere, spesialrådgivere innen økonomi og statsadvokater.

 • Einar Høgetveit

  Einar Høgetveit, norsk jurist. Lic.jur. Lovrådgiver i Justisdepartementet 1986–91, førstestatsadvokat i Økokrim 1991–98, permisjon 1996–98 for å lede Straffelovkommisjonen, nestleder i Økokrim 1998–2000, sjef for Økokrim fra 2000.

  Fra wikipedia

 • Hallvard Flatland

  Hallvard Flatland (født 10.

 • Tore Tønne

  Tore Tønne (født 5.

 • Økokrim

  Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet.

Mer om Økokrim fra Vox Publicas arkiv