Økokrim

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Økokrim

  Økokrim er den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sentral enhet innenfor påtalemyndigheten, opprettet i 1989. Politienheten har ansvaret for å etterforske og føre store og vanskelige økonomiske og miljømessige straffesaker for retten. Gruppen er sammensatt av politietterforskere, spesialrådgivere innen økonomi og statsadvokater.

 • Transocean

  Transocean Inc. er et amerikanske boreriggselskap registret på Cayman Islands. Selskapet driver offshore petroleumsvirksomhet i hele verden, og opererer både bore- og produksjonsskip. Selskapet har hatt en stor virksomhet i Norge. Selskapet ble grunnlagt i 1999 ved sammenslutning av Transocean Offshore og Sedeco Forex. Firmaet fikk navnet de i dag bruker i 2002.

  Fra wikipedia

 • Hallvard Flatland

  Hallvard Bergfinn Flatland (født 10.

 • Transocean-saken

  Transocean-saken var en straffesak mot to Transocean-selskaper og tre rådgivere som ble kalt «Norgeshistoriens største skattestraffesak».

 • Økokrim

  Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet.

Mer om Økokrim fra Vox Publicas arkiv