Oslo fengsel

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo fengsel

  Fra wikipedia

 • Fengsel

  Et fengsel er en bygning der en soner ubetinget fengselsstraff eller utholder varetektsfengsling.

 • Liste over fengsler i Norge

  Liste over fengsler i Norge er en oversikt over de 49 fengslene som finnes i Norge (per 2020).

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel er et av Norges største fengsel med 243 innsatte.