Oslo fengsel

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo fengsel

  Fra SNL

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel, til 2001 Oslo kretsfengsel, er et lokalfengsel som ligger ved Politihuset på Grønland i Oslo. Det mottar varetektsfengslede og domfelte med kortere soningstider (inntil 1 år og 6 måneder). Fengselet er Norges største med 352 innsatte og 326 ansatte. Det sorterer under Kriminalomsorgen Region Øst. Oslo fengsel har to avdelinger: avdeling A (det tidligere Botsfengselet) og avdeling B som på folkemunne blir kalt «Bayer'n», fordi bygningen opprinnelig tilhørte Christiania Aktie-Øl-Bryggeri.

 • Grønland

  Grønland, bolig- og forretningsstrøk i Oslo, øst for Akerselva og nord for Hovedbanen, bydel Gamle Oslo. Omfattende næringsvirksomhet. Tidligere forstad, innlemmet i byen 1859. Grønlands torg var det største torget i Oslo med Slaktehuset, Kjøtthallen (begge revet 1974) og Gartnerhallen (nedbrent 1974). I gamle dager het det Kvægtorvet, populært kalt Kutørje, anlagt i 1860-årene og i mange år møteplass for «kutørjsgutter» som drev klokkebytte.

  Fra wikipedia

 • Liste over fengsler i Norge

  Liste over fengsler i Norge er en oversikt over de 49 fengslene som finnes i Norge (per 2020).

 • Oslo

  Oslo (mellom 1624 og 1925 – Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel er et av Norges største fengsel med 243 innsatte.