Oslo fengsel

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo fengsel

  Fra SNL

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel, til 2001 Oslo kretsfengsel, er et lokalfengsel som ligger ved Politihuset på Grønland i Oslo. Det mottar varetektsfengslede og domfelte med kortere soningstider (inntil 1 år og 6 måneder). Fengselet er Norges største med 352 innsatte og 326 ansatte. Det sorterer under Kriminalomsorgen Region Øst. Oslo fengsel har to avdelinger: avdeling A (det tidligere Botsfengselet) og avdeling B som på folkemunne blir kalt «Bayer'n», fordi bygningen opprinnelig tilhørte Christiania Aktie-Øl-Bryggeri.

 • Botsfengselet

  Botsfengselet var i perioden fra 1851 til 1970 et landsfengsel på Grønland i Oslo for menn med lengre tids fengselsstraff. Fra 1975 til 2017 var bygningene en del av Oslo kretsfengsel, fra 2001 Oslo fengsel. Bygningene er fredet. .

  Fra wikipedia

 • Fengsel

  Et fengsel er en bygning der en soner ubetinget fengselsstraff eller utholder varetektsfengsling.

 • Oslo

  Oslo (mellom 1624 og 1924 Christiania, fra 1877 til 1924 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel er et av Norges største fengsel med 243 innsatte.