Oslo fengsel

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo fengsel

  Fra SNL

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel, til 2001 Oslo kretsfengsel, er et lokalfengsel som ligger ved Politihuset på Grønland i Oslo. Det mottar varetektsfengslede og domfelte med kortere soningstider (inntil 1 år og 6 måneder). Fengselet er Norges største med 352 innsatte og 326 ansatte. Det sorterer under Kriminalomsorgen Region Øst.Oslo fengsel har to avdelinger: avdeling A (det tidligere Botsfengselet) og avdeling B som på folkemunne blir kalt «Bayer'n», fordi bygningen opprinnelig tilhørte Christiania Aktie-Øl-Bryggeri.

 • Botsfengselet

  Botsfengselet var i perioden fra 1851 til 1970 et landsfengsel på Grønland i Oslo for menn med lengre tids fengselsstraff. Fra 1975 til 2017 var bygningene en del av Oslo kretsfengsel, fra 2001 Oslo fengsel. Bygningene er fredet..

  Fra wikipedia

 • Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

  Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er et landsdekkende fengsel for forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslete kvinner lokalisert på Bredtvet i bydel Bjerke i Oslo, ligger like nord for Bredtvet kirke.

 • Fengsel

  Et fengsel er en bygning der en soner ubetinget fengselsstraff eller utholder varetektsfengsling.

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel er et av Norges største fengsel med 243 innsatte.