Oslo fengsel

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo fengsel

  Fra SNL

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel er et lokalfengsel som ligger ved Politihuset på Grønland i Oslo. Fengselet mottar varetektsfengslede og domfelte med kortere soningstid (inntil 1 år og 6 måneder). Oslo fengsel er et av Norges største med plass til 243 mannlige innsatte, og det har høyt sikkerhetsnivå. Oslo fengsel sorterer under Kriminalomsorgen Region Øst. Oslo fengsel hadde tidligere to avdelinger: avdeling A (det tidligere Botsfengselet) og avdeling B som på folkemunne blir kalt «Bayer'n», fordi bygningen opprinnelig tilhørte Christiania Aktie-Øl-Bryggeri.

 • Botsfengselet

  Botsfengselet var i perioden fra 1851 til 1970 landsfengsel for menn med lengre dommer. Fengslet ligger på Grønland i Oslo, og byggearbeidene ble påbegynt i 1844. Fra 1975 til 2001 var fengslet Oslo kretsfengsel avdeling A, fra 2001 Oslo fengsel avdeling A. Bygningene er fredet.

  Fra wikipedia

 • Fengsel

  Et fengsel er en bygning der en soner ubetinget fengselsstraff eller utholder varetektsfengsling.

 • Liste over fengsler i Norge

  Liste over fengsler i Norge er en oversikt over de 49 fengslene som finnes i Norge (per 2020).

 • Oslo fengsel

  Oslo fengsel er et av Norges største fengsel med 243 innsatte.