Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

  Fra SNL

 • OSSE

  OSSE er en regional organisasjon bestående av i alt 57 medlemsland. OSSE arbeider for sikkerhetspolitikk, sikkerhets- og tillitskapende tiltak, konfliktavverging, krisehjelp, menneskerettigheter, samt økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid. Medlemslandene i OSSE er alle europeiske stater, inkludert Tyrkia og Kypros, USA, Canada og de åtte sentralasiatiske og kaukasiske statene som tidligere hørte under Sovjetunionen.Organisasjonen ble opprettet 1.

 • Usbekistans samtidshistorie

  Usbekistans samtidshistorie er landets historie etter 1991. Usbekistan var i årene 1924 til 1991 en del av Sovjetunionen, men ved oppløsningen av denne ble Usbekistan en uavhengig stat og lederen for det usbekiske kommunistpartiet Islam Karimov ble president. I 1990- og 2000-årene ble Usbekistan offer for flere terrorangrep. Karimov brukte angrepene for å legitimere å slå ned på den politiske opposisjonen.

  Fra wikipedia

 • Multilateralisme

  Multilateralisme er et begrep innen internasjonal politikk som viser til at flere land arbeider sammen innen et bestemt område.

 • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE, engelsk: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) er en sikkerhetsorganisasjon som fokuserer på konflikthåndtering.

 • Wien-dokumentet

  Wien-dokumentet er en avtale fra 1990 mellom medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa viss mål er å øke tryggheten og tiltroen mellom medlemmene av organisasjonen.

Mer om Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa fra Vox Publicas arkiv