Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

  Fra SNL

 • Usbekistans samtidshistorie

  Usbekistans samtidshistorie er landets historie etter 1991. Usbekistan var i årene 1924 til 1991 underlagt Sovjetunionen. Ved oppløsningen av Sovjetunionen ble Usbekistan en uavhengig stat, og lederen for det usbekiske kommunistpartiet Islam Karimov ble president. Etter Karimovs bortgang i 2016 ble tidligere statsminister Sjavkat Mirzijojev president.

 • OSSE

  OSSE er en regional organisasjon bestående av i alt 57 medlemsland. OSSE arbeider for sikkerhetspolitikk, sikkerhets- og tillitsskapende tiltak, konfliktavverging, krisehjelp, menneskerettigheter, samt økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid.Medlemslandene i OSSE er alle europeiske stater, inkludert Tyrkia og Kypros, USA, Canada og de åtte sentralasiatiske og kaukasiske statene som tidligere hørte under Sovjetunionen.Organisasjonen ble opprettet 1.

  Fra wikipedia

 • Budapest-memorandumet (1994)

  Budapest-memorandumet er en internasjonal avtale hvor Russland, Storbritannia og USA erklærte at de ville respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og grenser.

 • Den hellige stol

  Den hellige stol eller Den apostoliske stol er betegnelsen for bispedømmet Roma og dermed pavens embete og hans tjenesteapparat.

 • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE, engelsk: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) er en sikkerhetsorganisasjon som fokuserer på konflikthåndtering.

Mer om Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa fra Vox Publicas arkiv