FORFATTER

Thea Johanne Haga
Thea Johanne Haga

Utdannet Journalist ved Universitetet i Bergen.


2 bidrag

Serbia vakler mot Vesten

Er Ser­bia på vei mot EU og Ves­ten, eller får ultra­na­sjo­na­lis­te­ne igjen over­ta­ket? Par­la­ments­val­get sist søn­dag gikk kor­rekt for seg, men ga ikke noe klart tegn på hvil­ken vei ser­ber­ne vil vel­ge.

 
 
til toppen