Peil

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

  Kompass

 • Bilde: Stiftinga Sunnmøre Museum

  Målebeger

  Fra SNL

 • fugl

  Fugler er varmblodige virveldyr som har to bein og legger egg. Forlemmene er omdannet til vinger og kroppen er dekket av fjær. Det finnes mer enn 10 600 nålevende arter av fugler. 500 av disse er til nå sett i Norge.Fuglene stammer fra dinosaurer, og kan sies å være en type dinosaurer.De nærmeste slektningene til fuglene som lever i dag er krokodillene.

 • NDB

  NDB er et rundstrålende radiofyr som sender på mellom- og langbølge. Den rundstrålende funksjonen gjør at bærebølgen sendes i alle retninger, noe som gir en pilot i et fly muligheten til å peile inn radiofyrets posisjon, og avgjøre retningen til eller fra radiofyret.Se mer om navigasjonshjelpemiddel for fly i artikkelen om VOR, som er retningsbestemmende radiofyr..

  Fra wikipedia

 • Geodetisk datum

  Et geodetisk datum er et referansesystem for målinger i landmåling, geodesi og navigasjon.

 • Hyposentrum

  Hyposenteret (fra gresk"hypo" = under, derunder), også kalt fokus, av et jordskjelv er det punkt i jorden hvor et skjelv oppstår.

 • Normaal Amsterdams Peil

  Normaal Amsterdams Peil (vanligvis forkortet til NAP eller N.A.P.) er referansehøyden som høydemålinger i Nederland knyttes til.