Peil

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

  Kompass

 • Bilde: Stiftinga Sunnmøre Museum

  Målebeger

  Fra SNL

 • deviasjon

  Deviasjon er i navigasjon den feilen på magnetkompasset som skyldes magnetiske forhold på skipet. Både skipets byggemateriale (spesielt stål), elektriske kabler og skipets last kan påvirke det lokale magnetfeltet slik at det oppstår deviasjon på kompasset. Under navigasjon må kursen på magnetkompasset rettes for deviasjon og misvisning for å finne riktige (rettvisende) geografiske kurser.

 • fugl

  Fugler er varmblodige virveldyr som har to bein og legger egg. Forlemmene er omdannet til vinger og kroppen er dekket av fjær. Det finnes mer enn 10 600 nålevende arter av fugler. 500 av disse er til nå sett i Norge.Fuglene stammer fra dinosaurer, og kan sies å være en type dinosaurer.De nærmeste slektningene til fuglene som lever i dag er krokodillene.

  Fra wikipedia

 • Geodetisk datum

  Et geodetisk datum er et referansesystem for målinger i landmåling, geodesi og navigasjon.

 • Hyposentrum

  Hyposenteret (fra gresk"hypo" = under, derunder), også kalt fokus, av et jordskjelv er det punkt i jorden hvor et skjelv oppstår.

 • Normaal Amsterdams Peil

  Normaal Amsterdams Peil (vanligvis forkortet til NAP eller N.A.P.) er referansehøyden som høydemålinger i Nederland knyttes til.