Peil

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ankerpeiling

  Ankerpeiling er innen skipsfart det å peile mot et fast objekt, for å kontrollere at ankeret holder skipet fast.Siden ankring ofte skjer nært land, kan en for eksempel peile ut et tre eller en påle. Maskinen settes i bakk, samtidig som en peiler det valgte objektet. Etter noe tid med bakking for å strekke ut ankerkjettingen, vil det peilede objektet slutte å bevege seg i forhold til omkringliggende omgivelser eller selve skipet.

 • deviasjon

  Deviasjon er i navigasjon den feilen på magnetkompasset som skyldes magnetiske forhold på et skip eller et fly. Både byggemateriale (spesielt stål), elektriske kabler og last kan påvirke det lokale magnetfeltet til farkosten slik at det oppstår deviasjon på kompasset. Under navigasjon må kursen på magnetkompasset rettes for deviasjon og misvisning for å finne riktige (rettvisende) geografiske kurser.

  Fra wikipedia

 • Irland

  Irland, offisielt Republikken Irland, er en stat på øya Irland, utenfor den nordvestlige kysten av Europa.

 • Jan Mayen

  Jan Mayen er en 377 km² stor, arktisk øy som siden 1930 er en del av Kongeriket Norge.

 • Normaal Amsterdams Peil

  Normaal Amsterdams Peil (vanligvis forkortet til NAP eller N.A.P.) er referansehøyden som høydemålinger i Nederland knyttes til.