Peil

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • deviasjon

  Deviasjon er i navigasjon den feilen på magnetkompasset som skyldes magnetiske forhold på skipet. Både skipets byggemateriale (spesielt stål), elektriske kabler og skipets last kan påvirke det lokale magnetfeltet slik at det oppstår deviasjon på kompasset. Under navigasjon må kursen på magnetkompasset rettes for deviasjon og misvisning for å finne riktige (rettvisende) geografiske kurser.

 • radiopeiler

  Radiopeiler er at apparat for å bestemme retningen (peilingen) til en gitt radiostasjon for bruk innen navigasjon på skip og fly. Ved å bestemme retningen til minst to kjente radiostasjoner (radiofyr) vil man kunne bestemme sin posisjon – også kalt en krysspeiling. I tillegg til bruk i navigasjon er radiopeileren et viktig hjelpemiddel for å finne retningen til nødstedte som sender ut nødsignal på egne radiofrekvenser.

  Fra wikipedia

 • Havnivå

  Havnivå er et nullpunkt som viser til havets gjennomsnittlige høyde i forhold til et valgt referanseområde på landjorda.

 • Normaal Amsterdams Peil

  Normaal Amsterdams Peil (vanligvis forkortet til NAP eller N.A.P.) er referansehøyden som høydemålinger i Nederland knyttes til.

 • Zuidplas

  Zuidplas er en kommune i Nederland i provinsen Zuid-Holland.