Peil

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ankerpeiling

  Ankerpeiling er innen skipsfart det å peile mot et fast objekt, for å kontrollere at ankeret holder skipet fast.Siden ankring ofte skjer nært land, kan en for eksempel peile ut et tre eller en påle. Maskinen settes i bakk, samtidig som en peiler det valgte objektet. Etter noe tid med bakking for å strekke ut ankerkjettingen, vil det peilede objektet slutte å bevege seg i forhold til omkringliggende omgivelser eller selve skipet.

 • deviasjon

  Deviasjon er i navigasjon den feilen på magnetkompasset som skyldes magnetiske forhold på skipet. Både skipets byggemateriale (spesielt stål), elektriske kabler og skipets last kan påvirke det lokale magnetfeltet slik at det oppstår deviasjon på kompasset. Under navigasjon må kursen på magnetkompasset rettes for deviasjon og misvisning for å finne riktige (rettvisende) geografiske kurser.

  Fra wikipedia

 • Normaal Amsterdams Peil

  Normaal Amsterdams Peil (vanligvis forkortet til NAP eller N.A.P.) er referansehøyden som høydemålinger i Nederland knyttes til.

 • Norske måleenheter

  Før innføringen av metersystemet ble påbegynt i Norge i 1875, fantes det en rekke ulike norske måleenheter.

 • Prudence on Broadway

  Prudence on Broadway er en amerikansk stumfilm fra 1919, regissert av Frank Borzage.