Peil

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • deviasjon

  Deviasjon er i navigasjon den feilen på magnetkompasset som skyldes magnetiske forhold på skipet. Både skipets byggemateriale (spesielt stål), elektriske kabler og skipets last kan påvirke det lokale magnetfeltet slik at det oppstår deviasjon på kompasset. Under navigasjon må kursen på magnetkompasset rettes for deviasjon og misvisning for å finne riktige (rettvisende) geografiske kurser.

 • radiopeiler

  Radiopeiler er at apparat for å bestemme retningen (peilingen) til en gitt radiostasjon for bruk innen navigasjon på skip og fly. Ved å bestemme retningen til minst to kjente radiostasjoner (radiofyr) vil man kunne bestemme sin posisjon – også kalt en krysspeiling. I tillegg til bruk i navigasjon er radiopeileren et viktig hjelpemiddel for å finne retningen til nødstedte som sender ut nødsignal på egne radiofrekvenser.

  Fra wikipedia

 • Jan Mayen

  Jan Mayen er en 377 km² stor, arktisk øy som siden 1930 er en del av Kongeriket Norge.

 • Liste over referansepunkter ved høydemålinger

  Liste over referansepunkter ved høydemålinger er en oversikt over ulike lands referansepunkter som brukes når man bestemmer normalvannstandens høyde.

 • Normaal Amsterdams Peil

  Normaal Amsterdams Peil (vanligvis forkortet til NAP eller N.A.P.) er referansehøyden som høydemålinger i Nederland knyttes til.