Polen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Bondegård i Polen

 • Bilde: Jærmuseet

  Luravika med "Polen"

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Innsjøen ved Rajgrod i Polen

 • Bilde: Akershusbasen

  Jørgen Stubberud fotografert like før starten mot Syd-Polen

  Fra SNL

 • Polen

  Polen er en republikk i Europa, ved sørenden av Østersjøen. Landet grenser til Tyskland i vest, Tsjekkia i sørvest, Slovakia i sør, Ukraina og Hviterussland i øst, Russland (Kaliningrad) og Litauen i nordøst.Det meste av Polen ligger på det nordeuropeiske lavland som strekker seg fra Nederland i vest til Ural i øst. Kun helt i sør har Polen høyere landskap.

 • Polens historie

  Polens historie begynner med de første statsdannelsene i området som i dag er Polen rundt 800 etter vår tidsregning. Polen ble kristnet på slutten av 900-tallet og fikk sin egen kirkeprovins rundt år 1000. I senmiddelalderen gikk Polen inn i en union med Litauen som varte i 200 år.På 1600-tallet ble landet hardt rammet av de mange krigene i Europa, og tapte flere landområder.

  Fra wikipedia

 • Liste over motorveier i Polen

  Motorveiene i Polen er i stor grad under bygging og ombygging.

 • Polen

  Polen (polsk Polska), offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven).

 • Polens historie

  Polens historie er en fortelling om et land i stadige forandringer.