Politiske bilder

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Bangladesh

  Bangladesh er en republikk i Sør-Asia som vesentlig består av deltaområdene til elvene Ganges og Brahmaputra. India omkranser landet på alle kanter, bortsett fra et lite område helt i sørøst hvor Bangladesh grenser til Myanmar (Burma). Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land og samtidig et av verdens fattigste og minst utviklede. Det ligger svært utsatt til for å bli rammet av flommer og sykloner, og har vært rammet av utallige katastrofer.

 • Mesopotamia

  Mesopotamia er navnet på landområdene mellom og rundt elvene Eufrat og Tigris i oldtiden. Det geografiske området omfatter dagens Irak, det nordøstlige Syria og sørøstlige Tyrkia. Området kalles ofte «Den fruktbare halvmåne». Allerede i den yngre steinalder (rundt 8500–3300 fvt.) var det bosetninger i det sørlige Mesopotamia. Disse regnes blant verdens eldste bosetninger.

  Fra wikipedia

 • Bilde

  Et bilde er et synsinntrykk, altså det vi ser.

 • Norges politiske system

  Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Politiske farger

  Politiske farger er farger som brukes for å markere den politiske eller ideologiske posisjonen til et politisk parti, en gruppe eller person på en enkel måte.

Mer om Politiske bilder fra Vox Publicas arkiv