Pressestøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pressestøtte

  Pressestøtte er økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte. Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god økonomi.

 • Storfjordnytt

  Storfjordnytt er ei vekeavis i Valldal, grunnlagt 1979 som Norddal Bygdeblad. Avisa er lokalavis for Fjord kommune, samt for ein del av Stranda kommune, og er eigd av Storfjord Bladlag AS. .

  Fra wikipedia

 • Avis

  Avis er tradisjonelt en mangfoldiggjort (trykt) publikasjon på papir med varierende format bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet tradisjonelt har hatt vekt på nyheter.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.

 • Vårt Land

  Vårt Land er en riksdekkende kristen dagsavis som utkommer i Oslo.