Redaktøransvar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Redaktøransvar

  Fra SNL

 • Hordaland Folkeblad

  Hordaland Folkeblad er ei lokalavis i Norheimsund som vart grunnlagt i 1873. Avisa kjem ut i papirformat to gonger i veka, og dekkjer Kvam kommune og Jondal i Ullensvang kommune. Avisa er den eldste i tidlegare Hordaland utanfor Bergen. Camilla Skaar Ljones er eigar av Hordaland Folkeblad. Sigbjørn Linga har vore ansvarleg redaktør sidan 2013.

 • kildekritikk

  Kildekritikk er å vurdere avsenderen av et stykke informasjon og hvor troverdig informasjonen er. Kildekritikk benyttes både av de som bruker medier og av de som lager medieinnhold. I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).

  Fra wikipedia

 • Redaktør (Norge)

  Redaktør er i Norge en stillingsbenevnelse for en person som er leder eller avdelingsleder med ansvar for innhold i et redaksjonelt eller skjønnlitterært verk, en publikasjon eller et annet medium.

 • Shadowdale BBS

  Shadowdale BBS, lokalisert på Sotra, og senere Bergen i Hordaland, var på midten av 1990-årene en av Norges mest kjente og mest kontroversielle elektroniske oppslagstavler.

 • Åpen kanal

  En åpen kanal er en TV-kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater under eget redaktøransvar.