Rettspraksis.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er i generell forstand enhver ytring eller annen kommunikasjonsform som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, eller homofile legning, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatte funksjonsevne.

 • Isolasjonsfengsling

  Isolasjonsfengsling er en fengsling hvor arrestanten ikke har kontakt med andre innsatte og ingen, eller sterkt begrenset, kontakt med omverdenen.

 • Rettspraksis

  Rettspraksis er en samlebetegnelse på tidligere avgjørelser i de ulike domstolene og utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene.

Mer om Rettspraksis.no fra Vox Publicas arkiv