Rettspraksis.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Jon Wessel-Aas

  Jon Wessel-Aas (født 1967) er en norsk advokat med møterett for Høyesterett, som særlig har arbeidet med medierett.

 • Rettspraksis

  Rettspraksis er en samlebetegnelse på tidligere avgjørelser i de ulike domstolene og utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene.

 • Streikebryteri

  Streikebryteri er en ikkejuridisk betegnelse på at oppgaver som vanligvis utføres av personer som streiker, blir utført av noen andre.

Mer om Rettspraksis.no fra Vox Publicas arkiv