Samarbeid

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samarbeid

  Fra SNL

 • Nordisk forsvarssamarbeid

  De nordiske landene har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innenfor sikkerhets- og forsvarsanliggender, først og fremst etter andre verdenskrig. Samarbeidet fikk fornyet aktualitet da Finland og Sverige i mai 2022 søkte om medlemskap i NATO, og Finland ble tatt opp i april 2023, Sverige i mars 2024. Med opptak av de to tidligere alliansefrie statene er alle de fem nordiske landene medlem av NATO, og det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor alliansen forsterkes.

 • samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten i Norge

  Det var betydelig samarbeid mellom norske innbyggere og den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig (1940–1945). Alt samarbeid under krigen var sterkt preget det skjeve maktforholdet mellom nordmenn og den tyske okkupasjonsmakten. Tross dette arbeidet mange nordmenn sammen med okkupanten, men ut fra vidt forskjellig motivasjon og med forskjellig utbytte.

  Fra wikipedia

 • Albania

  Albania, offisielt Republikken Albania, er et middelhavsland på Balkan-halvøya i Sørøst-Europa.

 • Offentlig–privat samarbeid

  For Oppland Psykiatriske Sykehus, se Reinsvoll sykehus.

 • Samarbeid

  Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål.