Samarbeid

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samarbeid

  Fra Virksomme Ord

 • Fellesskap og samarbeid

  Kjære nordmenn. Kjære venner av Norge.

 • Bredest mulig samarbeid om gjenreisningsoppgavene

  Som det går fram av erklæringen, vil Regjeringen legge til grunn for arbeidet sitt de politiske partiers fellesprogram. Det meste arbeid i samband med gjenoppbygging og gjenreisning vil kunne skje med utgangspunkt i dette program, som derfor må kunne danne et godt grunnlag for samarbeid om denne sentrale oppgave i norsk politikk i dag.

 • Problemer i det vestlige samarbeid

  Det vi er blitt vant til å kalle den vestlige verden, er et konglomerat av stater, store og små, som ikke uten videre kan sies å høre naturlig sammen om vi bare ser på hvor de ligger på verdenskartet. Vest-Europas land ligger som en smal stripe på det veldige eurasiske kontinent, som er dominert av de sovjetiske og øst- og sørasiatiske landmasser.

  Fra SNL

 • Nordisk forsvarssamarbeid

  De nordiske landene har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innenfor sikkerhets- og forsvarsanliggender, først og fremst etter andre verdenskrig. Samarbeidet fikk fornyet aktualitet da Finland og Sverige i mai 2022 søkte om medlemskap i NATO. Med opptak av de to hittil alliansefrie statene er alle de fem nordiske landene medlem av NATO, og det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor alliansen forsterkes.

 • samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten i Norge

  Det var betydelig samarbeid mellom norske innbyggere og den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig (1940–1945). Alt samarbeid under krigen var sterkt preget det skjeve maktforholdet mellom nordmenn og den tyske okkupasjonsmakten. Tross dette arbeidet mange nordmenn sammen med okkupanten, men ut fra vidt forskjellig motivasjon og med forskjellig utbytte.Den mest kjente formen for samarbeid med okkupasjonsmakten er det politiske samarbeidet, representert ved partiet Nasjonal Samling (NS), som i 1942 ble innsatt som statsbærende parti med Vidkun Quisling som ministerpresident.

  Fra wikipedia

 • Altinn

  Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.

 • Samarbeid

  Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål.

 • Valgteknisk samarbeid

  Valgteknisk samarbeid er et samarbeid mellom politiske partier i kommunestyre eller andre sammenhenger hvor man inngår en avtale om å samarbeide om selve valget, uten at det gir føringer for samarbeid i andre sammenhenger.