Samarbeid

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samarbeid

  Fra SNL

 • Nordisk forsvarssamarbeid

  De nordiske landene har en lang tradisjon for politisk og praktisk samarbeid innenfor sikkerhets- og forsvarsanliggender, først og fremst etter andre verdenskrig. Samarbeidet fikk fornyet aktualitet da Finland og Sverige i mai 2022 søkte om medlemskap i NATO, og Finland ble tatt opp i april 2023. Med opptak av de to tidligere alliansefrie statene vil alle de fem nordiske landene være medlem av NATO, og det nordiske forsvarssamarbeidet innenfor alliansen forsterkes.

 • samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten i Norge

  Det var betydelig samarbeid mellom norske innbyggere og den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig (1940–1945). Alt samarbeid under krigen var sterkt preget det skjeve maktforholdet mellom nordmenn og den tyske okkupasjonsmakten. Tross dette arbeidet mange nordmenn sammen med okkupanten, men ut fra vidt forskjellig motivasjon og med forskjellig utbytte.Den mest kjente formen for samarbeid med okkupasjonsmakten er det politiske samarbeidet, representert ved partiet Nasjonal Samling (NS), som i 1942 ble innsatt som statsbærende parti med Vidkun Quisling som ministerpresident.

  Fra wikipedia

 • Harald Eia

  Harald Meldal Eia (født 1966) er en norsk sosiolog, komiker, skuespiller, tekstforfatter, radio- og tv-programleder.

 • NAV

  NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

 • Samarbeid

  Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål.