Sanksjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sanksjon

  Fra SNL

 • sanksjon

  Sanksjon er en negativ eller positiv reaksjon på noens atferd. I dagligtale er det vanlig å oppfatte sanksjoner først og fremst som negative reaksjoner rettet mot uønsket atferd eller avvik. Et eksempel kan være foreldre som nekter barna lørdagsgodteri (sanksjon) fordi de ikke spiser opp grønnsakene sine (uønsket atferd).Sanksjoner bidrar til å styre gruppemedlemmenes atferd i samsvar med etablerte måter å oppføre seg på.

 • sanksjon

  Sanksjon er i folkeretten et tiltak truffet av en eller flere stater mot en annen for å få den til å avstå fra en aktivitet. Det er vanlig å skille mellom diplomatiske og økonomiske sanksjoner.

  Fra wikipedia

 • Den pragmatiske sanksjon

  Den pragmatiske sanksjon (tysk Pragmatische Sanktion) var en lov som keiser Karl VI vedtok den 19.

 • Sanksjon

  Sanksjon kan være en godkjenning eller en uønsket følge eller reaksjon, og kan vise til: Sanksjon (statsrett) Sanksjon (folkerett) Forvaltningsrettslig sanksjon, som vanligvis skjer i form av en tvangsmulkt.

 • Sanksjon (folkerett)

  En sanksjon (i folkerett som regel brukt i flertallsformen sanksjoner) er tvangstiltak truffet av en eller flere stater mot en annen stat.