Sannhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sannhet

  Fra SNL

 • sannhet

  Sannhet er en egenskap vi tilskriver visse utsagn, påstander, oppfatninger, antagelser eller teorier når de på en eller anne måte stemmer med eller er i overensstemmelse med virkeligheten. Filosofer har til alle tider fremsatt ulike teorier om hva det er som gjør sanne setninger eller tanker til sanne. De mest kjente sannhetsteoriene er korrespondanseteorien og koherensteorien.

 • kunnskapsrelativisme

  Kunnskapsrelativisme eller epistemisk relativisme henviser til flere ulike posisjoner som har til felles at de tenker seg kunnskap, erkjennelse og sannhet som noe som ikke eksisterer absolutt og er universelt gyldig for alle, men kun eksisterer relativt til noen historisk betingede standarder for kunnskap. I kraft av å være historisk betingede vil disse standardene kunne endre seg eller være forskjellig over tid og mellom ulike grupper eller kulturer.

  Fra wikipedia

 • En ubehagelig sannhet

  En ubehagelig sannhet (originaltittel: An Inconvenient Truth) er både en amerikansk dokumentarfilm og en amerikansk bok, begge med Al Gore, tidligere visepresident under Bill Clinton og nåværende miljøaktivist.

 • Jan Tore Sanner

  Jan Tore Sanner (født 1965) er en norsk politiker (H).

 • Sannhet

  Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men ikke desto mindre vanskelig å definere nøyaktig.