Sannhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sannhet

  Fra SNL

 • sannhet

  Sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsagn, påstander eller antagelser når de er i overensstemmelse med virkeligheten. Filosofer har fremsatt forskjellige teorier om hva som gjør sanne setninger sanne: Ifølge korrespondanseteorien er et utsagn sant når det er i samsvar med de virkelige forhold. Aristoteles (384–322 fvt.) definerte sannhet som tankens overensstemmelse med tingen.

 • relativisme om kunnskap

  Relativisme om kunnskap eller epistemisk relativisme henviser til flere ulike posisjoner som alle har det til felles at de tenker seg kunnskap, erkjennelse og sannhet som noe som ikke eksisterer absolutt og er universelt gyldig for alle, men kun eksisterer relativt til noen historisk betingede standarder for kunnskap. I kraft av å være historisk betingede vil disse standardene kunne endre seg eller være forskjellig over tid og mellom ulike grupper eller kulturer.

  Fra wikipedia

 • Nora Mørk

  Nora Mørk (født 5.

 • Sanna Solberg-Isaksen

  Sanna Charlotte Solberg-Isaksen (født 16.

 • Sannhet

  Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men ikke desto mindre vanskelig å definere nøyaktig.