Sannhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sannhet

  Fra SNL

 • sannhet

  Sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsagn, påstander eller antagelser. Filosofer har fremsatt forskjellige teorier om hva som gjør sanne setninger sanne.Ifølge korrespondanseteorien er et utsagn sant når det er i samsvar med de virkelige forhold. Aristoteles definerte sannhet som tankens overensstemmelse med tingen.Ifølge koherensteorien er et utsagn sant når det er forenlig med et system av andre utsagn som antas som sanne.

 • relativisme om kunnskap

  Relativisme om kunnskap eller epistemisk relativisme henviser til flere ulike posisjoner som alle har det til felles at de tenker seg kunnskap, erkjennelse og sannhet som noe som ikke eksisterer absolutt og er universelt gyldig for alle, men kun eksisterer relativt til noen historisk betingede epistemiske standarder. I kraft av å være historisk betingede vil disse standardene kunne endre seg eller være forskjellig over tid og mellom ulike grupper eller kulturer.

  Fra wikipedia

 • De fire edle sannheter

  De fire edle sannheter i buddhismen er Buddhas fire læresetninger om årsakene til lidelsen i tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes.

 • Jan Tore Sanner

  Jan Tore Sanner (født 6.

 • Sannhet

  Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men ikke desto mindre vanskelig å definere nøyaktig.