Sannhet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sannhet

  Fra SNL

 • sannhet

  Sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsagn, påstander eller antagelser når de er i overenstemmelse med virkeligheten. Filosofer har fremsatt forskjellige teorier om hva som gjør sanne setninger sanne: Ifølge korrespondanseteorien er et utsagn sant når det er i samsvar med de virkelige forhold. Aristoteles (384–322 fvt.) definerte sannhet som tankens overensstemmelse med tingen.

 • relativisme om kunnskap

  Relativisme om kunnskap eller epistemisk relativisme henviser til flere ulike posisjoner som alle har det til felles at de tenker seg kunnskap, erkjennelse og sannhet som noe som ikke eksisterer absolutt og er universelt gyldig for alle, men kun eksisterer relativt til noen historisk betingede epistemiske standarder. I kraft av å være historisk betingede vil disse standardene kunne endre seg eller være forskjellig over tid og mellom ulike grupper eller kulturer.

  Fra wikipedia

 • En ubehagelig sannhet

  En ubehagelig sannhet (Originaltittel: An Inconvenient Truth) er både en amerikansk dokumentarfilm og en amerikansk bok, begge med Al Gore, tidligere visepresident under Bill Clinton og nåværende miljøaktivist.

 • Nødt eller sannhet

  Nødt eller sannhet, også kalt sant eller nødt, er en lek som er svært populær.

 • Sannhet

  Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men ikke desto mindre vanskelig å definere nøyaktig.