seksuell trakassering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • seksuell trakassering

  Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13.Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002, blant annet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen..

 • James Levine

  James Levine, amerikansk dirigent og pianist. Levine er en av sin generasjons betydeligste og mest berømte dirigenter, først og fremst kjent som musikksjef på Metropolitanoperaen i New York fra 1976 til 2016.Fra desember 2017 har Levine vært gjenstand for beskyldninger om seksuell trakassering, og våren 2018 avviklet en rekke ledende musikkinstitusjoner i USA sitt engasjement med ham..

  Fra wikipedia

 • Seksuell trakassering

  Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser, tidligere også omtalt som seksuell sjikane, er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet.Verbal trakassering kan omfatte seksuelle kommentarer.

 • Seksuelt overgrep

  Seksuelle overgrep omfatter voldtekt, pedofile handlinger, incest, blotting, beføling av person som ikke samtykker, og trusler av seksuell art.

 • Trakassering

  Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.