Sensur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sensur

  Sensur er offentlig forhåndskontroll blant annet av trykksaker (bøker, aviser, tidsskrifter), sendinger på radio og TV, artikler på internett, av verker som er bestemt for oppførelse på scenen, av film. Særlig i krigstid også av postforsendelser og elektronisk kommunikasjon. Når det snakkes om sensur i sin alminnelighet, tenker man imidlertid først og fremst på kontrollen med trykte skrifter.

 • medier i Estland

  Estland har de siste tiårene tatt et voldsomt steg fra i århundrer å ha vært preget av russisk og sovjetisk sensur til å bli rangert blant de landene i verden med størst grad av pressefrihet. Tilliten til mediene er høyere enn gjennomsnittet i EU. TV er fortsatt det dominerende massemediet, men sosiale medier er mer populære blant de yngre. Mediesektoren kjennetegnes av et stort meningsmangfold..

  Fra wikipedia

 • Facebook

  Facebook (NASDAQ: FB) er et sosialt nettverk som eies av Meta registrert i California i USA. Det er et nettsamfunn der brukeren oppretter sin egen profil og kan der skrive om seg selv, legge ut bilder og snakke med andre.

 • Sensur

  Sensur er undertrykkelse av tale eller annen offentlig kommunikasjon som kan anses som upassende, skadelig, følsom eller ubeleilig som bestemt av en regjering, mediene eller andre kontrollorgan.

 • Sensur i Norge

  Sensur i Norge omfatter statlige forbud mot bøker, film og kringkasting.