Sensur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

  Fra SNL

 • sensur

  Sensur er offentlig forhåndskontroll av trykksaker (bøker, aviser, tidsskrifter), av verker som er bestemt for oppførelse på scenen, av film, og, særlig i krigstid, av postforsendelser, telegrammer og sendinger i kringkastingen.Når det snakkes om sensur i sin alminnelighet, tenker man imidlertid først og fremst på kontrollen med trykte skrifter. Det er med tilknytning til denne betydning av ordet sensur at den norske grunnlovs § 100 fastslår: «Ytringsfrihed bør finde Sted.» Når offentlig myndighet forhåndsgransker avisers og periodiske publikasjoners stoff, taler man om pressesensur.I land med totalitære regimer er sensur en viktig del av systemet, og trykkefriheten er sterkt begrenset.

 • Tysklands litteratur

  Tyskspråklig litteratur har en lang og rik tradisjon og går tilbake til middelalderen. Et av særtegnene er en gjennomgående litterær refleksjon over det nasjonale spørsmålet, med bakgrunn i den politiske utviklingen fra småstater fram til dannelsen av en nasjonalstat. Litteraturen i det 20. århundret er preget av politiske brytninger og utviklingen av en omfattende eksillitteratur.

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er, utenfor loven, enhver kommunikasjon som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.

 • Sensur

  Sensur er undertrykkelse av tale eller annen offentlig kommunikasjon som kan anses som upassende, skadelig, følsom eller ubeleilig som bestemt av en regjering, mediene eller andre kontrollorgan.

 • Sensur i Norge

  Sensur i Norge omfatter statlige forbud mot bøker, film og kringkasting.