Sensur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sensur

  Sensur er offentlig forhåndskontroll av trykksaker (bøker, aviser, tidsskrifter), av verker som er bestemt for oppførelse på scenen, av film, og, særlig i krigstid, av postforsendelser, telegrammer og sendinger i kringkastingen. Når det snakkes om sensur i sin alminnelighet, tenker man imidlertid først og fremst på kontrollen med trykte skrifter.

 • medier i Estland

  Estland har de siste tiårene tatt et voldsomt steg fra i århundrer å ha vært preget av russisk og sovjetisk sensur til å bli rangert blant de landene i verden med størst grad av pressefrihet. Tilliten til mediene er høyere enn gjennomsnittet i EU. TV er fortsatt det dominerende massemediet, men sosiale medier er mer populære blant de yngre. Mediesektoren kjennetegnes av et stort meningsmangfold.

  Fra wikipedia

 • Sensur

  Sensur er undertrykkelse av tale eller annen offentlig kommunikasjon som kan anses som upassende, skadelig, følsom eller ubeleilig som bestemt av en regjering, mediene eller andre kontrollorgan.

 • Sensur (andre betydninger)

  Sensur vil si bedømmelse eller vurdering, og brukes fremfor alt om: Undertrykkelse av informasjon Vurdering av eksamen foretatt ved en sensorVerbalformen sensurere brukes i begge tilfeller.

 • Sensur i Norge

  Sensur i Norge omfatter statlige forbud mot bøker, film og kringkasting.