Raftohuset feirer 10 år

I anledning Raftohusets 10-årsmarkering ønsker vi alle interesserte velkommen til åpent hus i morgen kl. 16

Åpent hus

Lør­dag 1. sep­tem­ber kl. 16.00–18.00

16.00 Fore­drag om Leger uten gren­ser
16.30 Film om Raft­ohu­set og våre akti­vi­te­ter
17.00 Klipp fra våre doku­men­tar­fil­mer
17.30 Pre­sen­ta­sjon av barne­kunst­pro­sjek­tet «I vår gode og onde ver­den»

Vi håper ellers du har tid til å slå av en prat om saker og akti­vi­te­ter vi er enga­sjert i!

Hil­sen 

Raft­ohu­set

Leger uten gren­ser

Amne­sty Inter­na­tio­nal

AFS Nor­ge

Raft­o­stif­tel­sen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen