Senterpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Centern i Finland

  Centern i Finland (C) er et finsk politisk parti. Centern ble grunnlagt i 1906 som et rent interesseparti for jordbrukerne under navnet Agrarförbundet, men utviklet seg alt i mellomkrigstiden til å bli småbrukernes og jord- og skogsarbeidernes parti i konkurranse med sosialistiske partier. Etter andre verdenskrig søkte også partiet tilslutning innen andre samfunnsgrupper, hvilket navneendringen til Centerpartiet i 1965 var et symbolsk uttrykk for.

 • Senterpartiet

  Senterpartiet (Sp) er et norsk politisk parti som ble stiftet i 1920. Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumsparti i norsk politikk, og har samarbeidet i regjering med partier både på høyre- og venstresiden. Siden 2021 sitter Senterpartiet i regjering sammen med Arbeiderpartiet. Partileder i Senterpartiet er Trygve Slagsvold Vedum, som overtok etter Liv Signe Navarsete i 2014.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Senterpartiet

  Senterpartiet (Sp) er et politisk parti i Norge som har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke bonde- og fiskerbevegelsene.

 • Trygve Slagsvold Vedum

  Trygve Magnus Slagsvold Vedum (født 1.