Senterpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Centern i Finland

  Centern i Finland (C) er et finsk politisk parti. Centern ble grunnlagt i 1906 som et rent interesseparti for jordbrukerne under navnet Agrarförbundet, men utviklet seg alt i mellomkrigstiden til å bli småbrukernes og jord- og skogsarbeidernes parti i konkurranse med sosialistiske partier. Etter andre verdenskrig har partiet også søkt tilslutning innen andre samfunnsgrupper, hvilket navneendringen til Centerpartiet i 1965 var et symbolsk uttrykk for.

 • Senterpartiet

  Senterpartiet er et norsk politisk parti, stiftet i 1920. Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumsparti i norsk politikk, og har samarbeidet i regjering med partier både på høyre- og venstresiden. Partileder siden 2014 er Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet har tradisjonelt vært knyttet til bondebevegelsen i Norge, og har hatt distriktspolitikk og desentralisering som kjernesaker.

  Fra wikipedia

 • Anne Beathe Tvinnereim

  Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (født 22.

 • Kari Anne Sand

  Kari Anne Sand (født 2.

 • Senterpartiet

  Senterpartiet (Sp) er et politisk parti i Norge som har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke bonde- og fiskerbevegelsene.