Sivilt samfunn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Sivilt mot og sivilt samfunn

  La meg først få takke Foreningen til fremme av sivilt mot, for det mot som de har vist ved å gi en biskop denne viktige prisen. Jeg går ikke rundt og føler meg som en modig person.

  Fra SNL

 • sivilsamfunn

  Sivilsamfunn er en samlebetegnelse på de delene av samfunnet som består av frivillige organisasjoner, ulike pressgrupper og individer, som kommer sammen for å fremme en politisk sak eller løse en oppgave i fellesskap på frivillig grunnlag. Sivilsamfunnet kan også forstås som den delen av samfunnslivet som verken ligger innenfor offentlig sektor eller privat sektor (næringslivet).

 • Polens forbindelser med Norge

  Norge har et nært politisk, militært, økonomisk og kulturelt samarbeid med Polen.Polen har ambassade i Oslo og honorære konsulater i Stavanger, Trondheim og Ålesund. Norge har ambassade i Warszawa og honorære konsulater i Gdynia, Kraków, Szczecin og Wrocław.Siden 1857 har Polen hatt en forskningsstasjon ved Isbjørnhamna ved utløpet av Hornsund på det sørlige Spitsbergen, Svalbard..

  Fra wikipedia

 • Jebb-utvalget

  Jebb-utvalget er et utvalg som belyste barne- og ungdomskår i Norge.

 • Norad

  For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid.

 • Sivilt samfunn

  Sivilsamfunnet er i nyere tid betegnelsen på autonome grupper og assosiasjoner; en privat sfære som er uavhengig av offentlig autoritet.