Sivilt samfunn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sivilsamfunn

  Sivilsamfunn er en samlebetegnelse på de delene av samfunnet som består av frivillige organisasjoner, ulike pressgrupper og individer, som kommer sammen for å fremme en politisk sak eller løse en oppgave i fellesskap på frivillig grunnlag. Sivilsamfunnet kan også forstås som den delen av samfunnslivet som verken ligger innenfor offentlig sektor eller privat sektor (næringslivet).

 • Polen og Norge

  Norge har et nært politisk, militært, økonomisk og kulturelt samarbeid med Polen. Polen har ambassade i Oslo og honorære konsulater i Rjukan, Stavanger, Trondheim og Ålesund. Norge har ambassade i Warszawa og honorære konsulater i Gdynia, Kraków, Szczecin og Wrocław. Siden 1957 har Polen hatt en forskningsstasjon ved Isbjørnhamna ved utløpet av Hornsund på det sørlige Spitsbergen, Svalbard.

  Fra wikipedia

 • Digni

  Digni, tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd eller Bistandsnemnda, er en paraplyorganisasjon for 17 norske medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn.

 • Sivilt samfunn

  Sivilsamfunnet er i nyere tid betegnelsen på autonome grupper og assosiasjoner; en privat sfære som er uavhengig av offentlig autoritet.

 • Venstreorientert politikk

  Benevnelsene høyre og venstre stammer fra partigrupperingenes plassering i den franske nasjonalforsamlinga etter den franske revolusjonen i 1789.