Sivilt samfunn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Premie

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Premie

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Premie

  Fra Virksomme Ord

 • Sivilt mot og sivilt samfunn

  La meg først få takke Foreningen til fremme av sivilt mot, for det mot som de har vist ved å gi en biskop denne viktige prisen. Jeg går ikke rundt og føler meg som en modig person.

  Fra SNL

 • sivilsamfunn

  Sivilsamfunn er en samlebetegnelse på de delene av samfunnet som består av frivillige organisasjoner, ulike pressgrupper og individer, som kommer sammen for å fremme en politisk sak eller løse en oppgave i fellesskap på frivillig grunnlag. Sivilsamfunnet kan også forstås som den delen av samfunnslivet som verken ligger innenfor offentlig sektor eller privat sektor (næringslivet).

 • Polens forbindelser med Norge

  Norge har et nært politisk, militært, økonomisk og kulturelt samarbeid med Polen. Polen har ambassade i Oslo og honorære konsulater i Bergen, Trondheim og Ålesund. Norge har ambassade i Warszawa og honorære konsulater i Gdynia, Kraków, Szczecin og Wrocław. Innovasjon Norge har kontor i Warszawa. Siden 1857 har Polen hatt en forskningsstasjon ved Isbjørnhamna ved utløpet av Hornsund på det sørlige Spitsbergen, Svalbard.

  Fra wikipedia

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er et norsk direktorat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Milits

  En milits er en organisasjon av stridende som består av folk som ellers er sivile, i motsetning til stående hærer av heltidssoldater, enten de er vernepliktige eller yrkessoldater.

 • Sivilt samfunn

  Sivilsamfunnet er i nyere tid betegnelsen på autonome grupper og assosiasjoner; en privat sfære som er uavhengig av offentlig autoritet.