Sjikane

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sjikane

  Sjikane betyr knep, lovtrekkeri, forulemping eller ærekrenkelse. I kortspill betyr sjikane mangel på trumf, og i billøp betyr det innlagt hindring i banen, vanligvis for å senke hastigheten. .

 • Fredrikshalds avis

  Fredrikshalds Avis var en avis som kom ut i Fredrikshald (dagens Halden) fra 1910 til 1935. Avisen var en videreføring av Fredrikshald Tilskuer (1856–1910). I Karl A.D. Lunds redaktørtid ble avisen først et godt lokalblad og var en støttespiller for Frisinnede Venstre og siden for en fløy av Høyre. Etter hvert gjorde redaktøren personlig sjikane til sitt varemerke.

  Fra wikipedia

 • Autodromo Nazionale di Monza

  Autodromo Nazionale di Monza (Monzabanen) er en racerbane som ligger utenfor Monza i Italia.

 • Grevinne Danner

  Louise Christine lensgrevinne av Danner (født Louise Christine Rasmussen) (født 21.

 • Trakassering

  Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.