Sjikane

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sjikane

  Sjikane betyr knep, lovtrekkeri, forulemping eller ærekrenkelse.I kortspill betyr sjikane mangel på trumf, og i billøp betyr det innlagt hindring i banen, vanligvis for å senke hastigheten..

 • Emil Stang

  Emil Stang var ein norsk jurist og politikar. Han var statsminister i Noreg frå 1889 til 1891, og frå 1893 til 1895. Stang var ein av grunnleggjarane av partiet Høgre, og var leiar for partiet i periodane 1884–1889, 1891–1893 og 1896–1899. Stang vart cand.jur. i 1858, og høgsterettsadvokat i 1862. Han var lagmann i Borgarting og Agder frå 1895, og høgsterettsassessor i perioden 1901–1904.

  Fra wikipedia

 • Sjik

  Sjik (originaltittel: Шик) er en film fra 2003, regissert av Bakhtyar Khudojnazarov.

 • Sumaya Jirde Ali

  Sumaya Jirde Ali (født 1997 i Somalia) er en norsk-somalisk debattant, poet, forfatter og feminist.

 • Trakassering

  Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.