Sosial kontroll

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosial kontroll

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Bemalt trespeil i skapdør i «Austmostua» eller «Østmostua» på Glomdalsmuseet i Elverum

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Døra mellom stuerommet og sovekammerset i «Austmostua» eller «Østmostua» på Glomdalsmuseet i Elverum

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Detalj fra døra mellom stuerommet og sovekammerset i «Austmostua» eller «Østmostua» på Glomdalsmuseet i Elverum

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Gravstøtte

  Fra SNL

 • sosial kontroll

  Sosial kontroll brukes som begrep for rammer (eller begrensinger) for individuell atferd som bestemmes uformelt av nære relasjoner (venner og familie) eller formelt ved politi, rettsvesen eller annen myndighet.Foreldres barneoppdragelse består både av formell sosial kontroll (ved for eksempel innetider og regler for nettbruk) og uformell sosial kontroll (ved for eksempel å respondere positivt på hjelpsomhet og negativt på egoisme).Sosial kontroll kan være av positiv art, som gjør samhandling mellom mennesker innenfor visse kulturelle rammer mulig på en adekvat måte.

 • Innvandrernes kvinnebevegelse i Norge

  Innvandring til Norge fra ikke-vestlige land som Pakistan og Tyrkia begynte for alvor i slutten av 1960-årene. Disse kom til Norge både som arbeidssøkere og som ektefeller til menn som innvandret. I 1975 ble innvandringsstoppen vedtatt, med unntak for kvoteflyktninger, godkjente asylsøkere og de som kom på familiegjenforening. De fleste som fikk opphold på grunnlag av familiegjenforening var kvinner.

  Fra wikipedia

 • Sosialisering

  For den samfunnsvitenskapelige betydningen av sosialisering, altså samfunnets overtakelse private bedrifter og økonomiske virksomheter, se nasjonalisering.Sosialisering er en prosess der medlemmer av et samfunn lærer sosiale og intellektuelle normer og verdier, gjennom innlemming i sine respektive sosiale roller og samhandling med andre individer.

 • Stigmatisering

  Denne artikkelen behandler det sosiologiske fenomenet stigmatisering, dvs sosialt stigma.

 • Tidlig middelalder

  Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen.

Mer om Sosial kontroll fra Vox Publicas arkiv