Sosial kontroll

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sosial kontroll

  Fra SNL

 • sosial kontroll

  Sosial kontroll brukes som begrep for rammer (eller begrensinger) for individuell atferd som bestemmes uformelt av nære relasjoner (venner og familie) eller formelt ved politi, rettsvesen eller annen myndighet. Foreldres barneoppdragelse består både av formell sosial kontroll (ved for eksempel innetider og regler for nettbruk) og uformell sosial kontroll (ved for eksempel å respondere positivt på hjelpsomhet og negativt på egoisme).

 • Innvandrernes kvinnebevegelse i Norge

  Innvandring til Norge fra ikke-vestlige land som Pakistan og Tyrkia begynte for alvor i slutten av 1960-årene. Disse kom til Norge både som arbeidssøkere og som ektefeller til menn som innvandret. I 1975 ble innvandringsstoppen vedtatt, med unntak for kvoteflyktninger, godkjente asylsøkere og de som kom på familiegjenforening. De fleste som fikk opphold på grunnlag av familiegjenforening var kvinner.

  Fra wikipedia

 • Sosial fobi

  Sosial angstlidelse (DSM-IV 300,23), også kalt sosial fobi, er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner som forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet.

 • Sosialisering

  For den samfunnsvitenskapelige betydningen av sosialisering, altså samfunnets overtakelse private bedrifter og økonomiske virksomheter, se nasjonalisering.

 • Stigmatisering

  Denne artikkelen behandler det sosiologiske fenomenet stigmatisering, dvs sosialt stigma.