sporing

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • pakke - postsending

    Pakkepost er en av de store sendingskategoriene i Posten. Pakkepost er også en av de eldste sendingsslagene og har røtter tilbake til 1700-tallet.

  • pall

    Pall er en lastbærer for transport og lagring av gods som er formet slik at trucker og jekketraller kan flytte dem. Pallen har gjennomgående åpninger for håndtering med gaffeltruck eller pallgaffel (gaffel opphengt i heisekran) på langsidene og med jekketralle på kortsidene. Det finnes både toveis- og fireveispaller.Paller er blant de mest brukte lastbærerne, og det er bransjespesifikke standarder for merking av paller.