sporing

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • pakke - postsending

    Pakkepost er en av de store sendingskategoriene i Posten. Pakkepost er også en av de eldste sendingsslagene og har røtter tilbake til 1700-tallet. .

  • TMS-system

    TMS er en forkortelse for engelsk transport management system og er en samlebetegnelse på systemer som håndterer praktiske oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av transport- og logistikktjenester. Slike systemer har en programvare som gjør det mulig å benytte aktiv flåtestyring, ordreplanlegging og sporing av gods samt en sjåførapp der sjåføren får sine ordre.