sporing

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • grønn logistikk

    Grønn logistikk er en samlebetegnelse for tiltak for å redusere utslipp og støy i forbindelse med logistikk (transport og varelevering). Eksempler på dette kan være bruk av nullutslipp-transportmidler, ombruk og gjenbruk av materialer og masser. Grønn logistikk kan også omfatte smartere bylogistikk og mer bruk av pedalkraft i siste ledd av leveranser.

  • pakke - postsending

    Pakkepost er en av de store sendingskategoriene i Posten. Pakkepost er også en av de eldste sendingsslagene og har røtter tilbake til 1700-tallet.