støtte

Sosial støtte er å bli tatt vare på, både opplevd og i realiteten, av andre tilgjengelige mennesker og at man inngår som del av et større sosialt nettverk. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Støtte til private og kommunale Bestræbelser

  Naar jeg tager Ordet nu, er det, fordi jeg paa Forhaand er blevet anmodet om at komme herop og paa Forhaand har faaet et Vink om at tale bagefter Hr. Skoledirektør Bonnevie.

 • Frihed og Fædrelandssind aander gjennem vor Sagaskrivt

  Hr. Præsident! Hvor betænkeligt det end kan være, at foranledige Statsudgivterne forøgede til en Tid, da Landet, formedelst slette Conjuncturer, synes at være i en lidende Tilstand, og Thinget har Vanskelighed for at tilveiebringe Statscassen de nødvendige Tilflydelser, anseer jeg det dog for min Pligt, at tale nogle Ord for Hr.

 • Nye skritt for å yte hjelp

  Krigen i Ukraina går nå inn i sitt fjerde døgn. Vi ser bilder som gjør sterkt inntrykk og får rapporter fra en brutal krig.

  Fra SNL

 • krigen i Syria

  Krigen i Syria er opprøret mot Baath-regimet og president Bashar al-Assad som startet vinteren 2011 og utviklet seg til borgerkrig og deretter til en regional krig med innblanding fra flere land. Opprøret i Syria startet som del av Den arabiske våren og ble innledet med demonstrasjoner mot et undertrykkende regime. Mens andre opprør i regionen førte til regimeskifte, klarte den syriske regjeringen å beholde makten, mye takket være militær støtte fra land som Iran og Russland.Etter at syriske opprørsgrupper og Den islamske stat (IS) i flere år kontrollerte store deler av Syria, hadde regimet ved inngangen til 2019 tatt tilbake kontrollen over størstedelen av landet.

 • Libyas utenrikspolitikk

  Libyas utenrikspolitikk preges av at Libya som stat langt på vei opphørt å eksistere etter at Muammar al-Gaddafi ble avsatt som følge av krigen i 2011. Rivaliserende regjeringer har deretter mottatt politisk, økonomisk og militær støtte fra ulike land i og utenfor regionen.Under Gadaffi-regimet var libysk politikk i stor utstrekning preget av landets forhold til omverdenen, og utenrikspolitikken var med på å forme oppfatningen av Libya i det internasjonale samfunn.Utenrikspolitiske forhold utgjorde en stor del av grunnlaget for militærkuppet som i 1969 avskaffet kongedømmet og innledet militærdiktaturet ledet av Muammar al-Gaddafi.

  Fra wikipedia

 • Kleopatra

  Kleopatra VII Filopator (gresk: Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ; født i slutten av 69 f.Kr.

 • SIM-kort

  Et SIM-kort (SIM er en forkortelse for Subscriber Identity Module) er en type smartkort som brukes i mobiltelefoner.

 • Sosial støtte

  Sosial støtte er å bli tatt vare på, både opplevd og i realiteten, av andre tilgjengelige mennesker og at man inngår som del av et større sosialt nettverk.