støtte

Sosial støtte er å bli tatt vare på, både opplevd og i realiteten, av andre tilgjengelige mennesker og at man inngår som del av et større sosialt nettverk. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • krigen i Syria

  Krigen i Syria er opprøret mot Baath-regimet og president Bashar al-Assad som startet vinteren 2011 og utviklet seg til borgerkrig og deretter til en regional krig med innblanding fra flere land. Opprøret i Syria startet som del av Den arabiske våren og ble innledet med demonstrasjoner mot et undertrykkende regime. Mens andre opprør i regionen førte til regimeskifte, klarte den syriske regjeringen å beholde makten, mye takket være militær støtte fra land som Iran og Russland.Etter at syriske opprørsgrupper og Den islamske stat (IS) i flere år kontrollerte store deler av Syria, hadde regimet ved inngangen til 2019 tatt tilbake kontrollen over størstedelen av landet.

 • Libyas utenrikspolitikk

  Libyas utenrikspolitikk preges av at Libya som stat langt på vei har opphørt å eksistere etter at Muammar al-Gaddafi ble avsatt som følge av krigen i 2011. Rivaliserende regjeringer har deretter mottatt politisk, økonomisk og militær støtte fra ulike land i og utenfor regionen. Under Gadaffi-regimet var libysk politikk i stor utstrekning preget av landets forhold til omverdenen, og utenrikspolitikken var med på å forme oppfatningen av Libya i det internasjonale samfunn.

  Fra wikipedia

 • Krigen i Ukraina

  Krigen i Ukraina, også kjent som den russisk-ukrainske krigen, er en langvarig væpnet konflikt mellom Russland og Ukraina.

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.

 • Sosial støtte

  Sosial støtte er å bli tatt vare på, både opplevd og i realiteten, av andre tilgjengelige mennesker og at man inngår som del av et større sosialt nettverk.