Strawberry Publishing

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Strawberry Stories

    Strawberry Stories AS er eierselskapet til det tidligere skandinaviske, nå kun norske, forlagskonsernet Strawberry Publishing. Selskapet eide svenske Strawberry Publishing AB, 90 prosent av aksjene i danske Strawberry Publishing Dk AS, samt 88,2 prosent av aksjene i Strawberry Publishing Norge AS. Eierselskapet er kontrollert av Petter Stordalen (50,1 prosent).

  • Strawberry Publishing

    Strawberry Publishing AS er den norske forlagsdivisjonen til det tidligere skandinaviske forlagskonsernet Strawberry Stories AS. 88,2 prosent av forlaget eies morselskapet Strawberry Stories AS, resterende 11,8 prosent eies av forfatteren Jørn Lier Horst. I forbindelse med etableringen av Strawberry Stories i Sverige og Danmark i 2019, bestemte konsernet at det var nødvendig med en enhetlig eierstruktur i alle de tre landene.