Strawberry Publishing

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Strawberry Stories

    Strawberry Stories AS er eierselskapet til det tidligere skandinaviske, nå kun norske, forlagskonsernet Strawberry Publishing. Selskapet eide svenske Strawberry Publishing AB, 90 prosent av aksjene i danske Strawberry Publishing Dk AS, samt 88,2 prosent av aksjene i Strawberry Publishing Norge AS. Eierselskapet er kontrollert av Petter Stordalen (50,1 prosent).

  • Strawberry Publishing

    Strawberry Publishing AS er den norske forlagsdivisjonen til det tidligere skandinaviske forlagskonsernet Strawberry Stories AS. Administrerende direktør er Alexander Even Henriksen. Styreformann er Jonas Forsang. I 2019 omsatte forlagsgruppen for til sammen 129 millioner kroner. Driftsresultatet beløp seg samme år til 17 millioner kroner. Strawberry Publishing Norge var medlem av Den norske Forleggerforeningen, men meldte seg ut sommeren 2020.